Yli 70-vuotiaille myönnettävä talvikunnossapitoavustus 2024

Kuva
Luminen kuva, traktori

Avustuksen haku on päättynyt vuodelta 2024.

***

Kittilän kunta myöntää ikääntymispoliittisena ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä vuonna 2024 avustusperusteisen tuen yksityistalouksien pihateiden/piha-alueiden talvikunnossapitoon hakemuksesta kaikille niille omakotitalouksille, joissa asuu yksi tai useampi 70 v. täyttänyt tai avustusvuoden aikana 70 vuotta täyttävä henkilö. Hakijana toimii kotitaloudessa asuva yli 70 v. henkilö. Samaan kotitalouteen ei myönnetä kuin yksi avustus.

Avustus on talvikaudelta 150 euroa. Avustusta voi hakea 30.4.2024 mennessä. Hakemukseen ei vaadita erillisiä tositteita tai kuitteja.

 

Lisätietoja: hallintojohtaja, puh. 040 653 0774

 

Mistä on kysymys?

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttyä hyvinvointialueiden vastuulle kuntien tehtäväksi on jäänyt asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kunnat voivat vaikuttaa ikääntyvien kuntalaisten palvelutarpeisiin panostamalla hyvinvointia edistäviin ja ennaltaehkäiseviin toimiin, neuvontaan ja ohjaukseen sekä asuntojen ja asuinympäristön kehittämiseen. Yhtenä toimenpiteenä Kittilän kunta on varannut vuoden 2024 talousarvioon talvikunnossapitoavustuksiin ikäihmisille ja erityisryhmille 70 000 euroa. Vuonna 2023 yli 70 vuotiaille tarkoitettua aurausavustusta haki yhteensä 455 henkilöä ja avustuksia myönnettiin 453 henkilölle yhteensä 67 950 euroa.

Ikäystävällisessä kunnassa iäkkäiden asukkaiden toiveita ja tarpeita kuunnellaan, jotta heillä on mahdollisuus omannäköiseen elämään. Väestön ikääntyessä entistä suurempi joukko ikäihmisiä tarvitsee palveluja toimintakyvyn heikentymisen myötä. Kansallinen linjaus on, että iäkkäät ihmiset voivat asua kotona ja saada sinne tarvitsemansa palvelut.

Lue lisää: Kunnanhallituksen päätös 30.1.2024§ 35, Yli 70-vuotiaille myönnettävän talvikunnossapitoavustuksen myöntämisperusteet 2024, https://dynasty10.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20241162-19