Mittaus

Kunnan mittaustoimi suorittaa rakennusten maastoon merkitsemisen, maastomallien kartoitukset ja asemakaavojen koepaalutukset ja maastoon merkinnät. Maastoon merkitseminen tilataan kunnan rakennusvalvonnan kautta, ks. rakennusvalvonnan yhteystiedot.

Kalustona käytetään nykyaikaista GPS- mittauskalustoa sekä perinteisempää takymetrikalustoa.