Varhaiskasvatuksen käytäntöjä

Sairaan lapsen hoito

Sairasta lasta ei tuoda hoitoon. Lapsen tulee olla niin tervehtynyt, että hän voi osallistua päivän normaaliin toimintaan kuten esimerkiksi ulkoiluun ja liikuntaan. Näin pyritään välttämään myös mahdollisia lisätartuntoja sekä taudin uusiutumista. Jos lapsi sairastuu kesken hoitopäivän, ilmoitetaan siitä vanhemmille, joiden tulee järjestää lapsen haku mahdollisimman pian. Lapsen sairastuessa vastuu hoidon järjestämisestä kuuluu vanhemmille. Kotihoidonapua voi tiedustella kotihoidon ohjaajalta, puhelinnumerosta 040 716 0245. Neuvoja ja opastusta perhe saa lapsen sairastuessa esimerkiksi lastentaudeista ja rokotuksista osoitteesta: www.sairaslapsi.com. Kunnallisessa päivähoidossa lapset ovat tapaturmavakuutettuja hoitoaikoina. 

 

Erityisruokavaliolla olevat lapset

Erityisruokavaliosta on oltava terveydenhuoltohenkilöstön antama todistus. Ruokavaliosta tulisi toimittaa tarkat ohjeet hoitopaikkaan, jotta turhilta jälkiseuraamuksilta vältyttäisiin. Jos epäilette lapsellanne olevan allergian, voitte keskustella hoitopaikassanne tilanteen alustavasta seurannasta. Ilmoita erityisruokavaliosta Lapsen erityisruokavalio-lomakkeella, jonka voit tulostaa ja täyttää.

 

Ruokalista

Päiväkodeilla on sama ruokalista kuin kouluilla, ja se löytyy kunnan sivuilta kohdasta https://kittila.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus-ja-koulut/kouluruokailu