Jätelainsäädännön uudistus

Jätelainsäädäntö on uudistunut vuonna 2021. Näiltä sivuilta löydät lisätietoa uudistuksista.

Jätelainsäädännön uudistus koskee niin asukkaita kuin yrityksiä

 

Uusi jäteasetus (Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021) on astunut voimaan 1.12.2021. Myös muita toimialakohtaisia sekä jätelajikohtaisia asetuksia on päivitetty. Kunnalliset jätehuoltomääräykset on päivitetty uudistuneen lainsäädännön mukaisiksi ja ne astuvat voimaan 1.7.2022. Uudet jätehuoltomääräykset pääset lukemaan täältä (LINKKI: https://lapeco.fi/toimintamme/maaraykset). Ympäristöministeriön ohjeita pääset lukemaan täältä https://ym.fi/jatteet/jatelaki.

Jätelainsäädännön merkittävimmät muutokset koskevat erilliskeräysvelvoitetta, elintarvikealan toimijoiden elintarvikejätteen vähentämistä ja kirjanpitovelvollisuutta, tuottajavastuun uudistuksia sekä jätteiden siirtoasiakirjojen laatimista. Näille sivuille on koottu Ympäristöministeriön ohjeista, lainsäädännöstä ja kunnallisista jätehuoltomääräyksistä koostuva tiivis tietopaketti kunnan alueen asukkaille ja yrityksille.

Lainsäädännön uudistusten taustalla ovat niin kansainväliset kuin kansalliset tavoitteet edistää kiertotaloutta ja ehkäistä luonnonvarakatoa sekä ilmastonmuutosta. Alla olevasta videosta voit katsoa Ympäristöministerin Ilmastokriisi- ja luontokatoinfosarjan Kiertotaloutta käsittelevän tilaisuuden puheenvuorot (Videon on tuottanut Ympäristöministeriö):

Ota yhteyttä