Jätelainsäädännön uudistus

Jätelainsäädännön uudistus koskee asukkaita ja yrityksiä

 

Uusi jäteasetus (Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021) on astunut voimaan 1.12.2021. 

Jätelainsäädännön merkittävimmät muutokset koskevat erilliskeräysvelvoitetta, elintarvikealan toimijoiden elintarvikejätteen vähentämistä ja kirjanpitovelvollisuutta, tuottajavastuun uudistuksia sekä jätteiden siirtoasiakirjojen laatimista. 

Lainsäädännön uudistusten taustalla ovat kansainväliset ja kansalliset tavoitteet edistää kiertotaloutta sekä ehkäistä luonnonvarakatoa ja ilmastonmuutosta. 

Ota yhteyttä