Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on lasten hoitoa yksityiskodissa tai muissa kodinomaisissa olosuhteissa. Perhepäivähoitajalla voi olla hoidossa enintään neljä alle kouluikäistä lasta omat lapset mukaan lukien, viidentenä ryhmässä voi olla puolipäiväinen esikoululainen tai koululainen. Perhepäivähoidon pienissä ryhmissä sisarukset voivat olla luontevasti osana samaa ryhmää ja ryhmän ikähaarukka voikin perhepäivähoidossa olla 9kk – 6 vuotiaaseen. Perhepäivähoidossa mahdollistuu lapsen yksilöllinen huomioiminen, osallisuus, joustavuus perheen tarpeiden mukaan sekä hoitokavereiden ja hoitajien pysyvyys.

Perhepäivähoitajat ja lapset tapaavat toisiaan yhteisissä tuokioissa ja toistensa kotona. Lapset oppivat tuntemaan niin toisten ryhmien lapset kuin toiset hoitajatkin. Tämä helpottaa lasten siirtymistä varahoitoon toiselle hoitajalle tilanteen niin vaatiessa (esim. oman hoitajan loma/sairastuminen). Varahoito tapahtuu joko toisella perhepäivähoitajalla tai lapselle nimetyssä päiväkotiryhmässä.

Perhepäivähoitoa tarjotaan tarpeen mukaan joko hoitajan kodissa tai perheen omassa kodissa tapahtuvana. Kittilässä toimii tällä hetkellä kolme omassa kodissa toimivaa perhepäivähoitajaa sekä yksi yksityinen perhepäivähoitaja.

Perhepäivähoitajien lähimpänä esimiehenä toimii päiväkodin johtaja, jonka tehtävänä on ohjata ja tukea perhepäiväkotien hoito- ja kasvatustoimintaa. Perhepäivähoidossa ovat esimerkiksi päivähoitomaksut ja tarjottavien aterioiden määrät samat kuin muussakin päivähoidossa. Perhepäivähoitoon haetaan kunnan varhaiskasvatushakemuksella eDaisyn kautta.

Kittilän perhepäivähoidon toimintasuunnitelma löytyy Tiedostot otsikon alta.

Kunnallisten perhepäivähoitajien ohjaajana toimii Muksulan Päiväkodin johtaja p. 040 703 3380

Yksityinen perhepäivähoito: Linnunpoika Yksityinen Perhepäivähoito p. 045 876 6107 Rajatie 16, 95980 Ylläsjärvi Katja Kumpula www.linnunpoika.fi