Oppilashuolto

Oppilashuolto tukee lapsia ja nuoria.

Koulukuraattorit

Koulukuraattorit ovat kouluissa työskenteleviä sosiaalialan asiantuntijoita ja osa oppilashuollon henkilöstöä. Koulukuraattorit tekevät kouluilla ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen työtä lasten ja nuorten parissa. Kittilän kunnassa työskentelee kaksi koulukuraattoria. Koulukuraattoreiden toimialue on jaettu alle 13-vuotiaisiin ja yli 13-vuotiaisiin opiskelijoihin.

 

Koulukuraattoreiden tehtävänä on tukea lapsia ja nuoria erilaisissa kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa. Omaan kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset, kaverisuhteet ja muut ihmissuhteet, kiusaaminen ja koulupinnaaminen, muut koulunkäyntiin liittyvät haasteet ja kotiin liittyvät asiat ovat tyypillisiä tilanteita, missä kuraattoria pyydetään avuksi.

 

Koulukuraattoreilla on työtilat jokaisella koululla tapaamisia varten ja kuraattoripalvelut ovat ajanvarauksella opiskelijoiden saatavilla. Koulukuraattoreihin voivat olla yhteydessä lapset/nuoret itse, vanhemmat, koulun oppilashuollon henkilöstö sekä muut yhteistyötahot. Koulukuraattorit tavoittaa arkiaikaan puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta.

 

Kuraattorit tekevät koulussa yksilöllisen opiskeluhuollon lisäksi lain edellyttämää yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. Yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan tukeminen sekä kotien ja koulun välisen yhteistyön tukeminen. Kuraattorit kuuluvat koulun hyvinvointiryhmiin ja osallistuvat tarvittaessa muun muassa opettajankokouksiin ja vanhempainiltoihin.

Lue lisää opiskeluhuollon palveluista Kittilän Peda.net-sivuilta.

 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja oppilashuollon muun henkilöstön kanssa. Kouluterveydenhuollosta vastaa kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri.

 

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajan terveystarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri.

 

Lukiossa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville tehdään terveystarkastus ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuonna. Ensimmäisenä vuonna terveystarkastuksen tekee terveydenhoitaja, toisena vuonna lääkäri.

 

Terveystarkastusten aikana emme pysty vastaamaan puhelimeen, joten jätä viesti vastaajaan mikäli et heti tavoita.

Kouluhammaslääkärin ajanvaraus hammashoitolasta, puhelin 040 546 3901