Kittilän historiakirja ja asutushistoriakirja

 

Luonnostaan eläväinen - Kittilän historia

Kuva
Luonnostaan eläväinen Kittilän historia -kirjan kansi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kittilän historia on värikästä, täynnä tapahtumia ja mielenkiintoisia ihmisiä. Kittilässä on eletty läheisessä suhteessa luontoon, usein vaatimattomissa ja ankarissakin oloissa, totuttu kovaan työhön ja viety eteenpäin oman yhteisön kehitystä. Tämä kirja alkaa Kittilän alueen luonnonhistorian ja arkeologian tarkasteluilla, kertoo elämästä metsäsaamelaisessa lapinkylässä 1500- ja 1600-luvuilla, kehityksestä uudisasukkaiden pitäjäksi ja kihlakunnan ensimmäiseksi kunnaksi, joka on ollut monessa asiassa ja aloitteessa edelläkävijänä.

Kittiläläisten evakkoaika, sodan jälkeiset vuosikymmenet, perinteisen elämänmenon kokema murros ja kasvu menestyväksi matkailukunnaksi kuvataan ilmiöiden ja tapahtumien taustoja pohtien. Tärkeitä teemoja ovat ihmisten arki kokemuksineen, kittiläläinen mielenmaisema, henkinen perinne, suhde paikkoihin ja luontoon sekä tarinat ja uskomukset. Monitieteisen teoksen kirjoittajat ovat omien alojensa asiantuntijoita, ja monet heistä ovat kotoisin Kittilästä. Elävyyttä kirjaan tuovat myös runsaat sitaatit ja monipuolinen kuva-aineisto. Kirjan kan­nes­sa on tai­tei­li­ja Rei­dar Sä­res­tö­nie­men teos Tal­vi las­keu­tuu tun­tu­reil­ta jän­gäl­le.

Toimittaja: Anna Nieminen
Kustantaja: Kittilän kunta
Julkaistu: 9.12.2022 Kittilässä
Hinta: 30 euroa

 

Kotivalkeilla- Kittilän asutushistoriaa 1600-luvulta 1970-luvulle

Kuva
Kotivalkeilla Kittilän asutushistoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirja vie lukijansa Kittilän asutushistoriaan vuosisatojen mittaiselle matkalle, joka alkaa 1600-luvulta ja päättyy 1970-luvulle aivan toisenlaiseen aikaan. Asutuksen historiaan liittyvät kittiläläiset koteineen, tiloineen, perheineen, sukuineen, elinkeinoineen ja arjen kokemuksineen, lait ja säädökset, yhteiskunnan murrokset ja poikkeusajat. Aikoinaan talouden ja elämisen perusyksikkö oli tila, ja ihmiset muuttivat jopa nimensä asuinpaikkaa vaihtaessaan. Historiantutkija Esko Vesala käy Kittilän asutushistoriaa läpi tarkalla otteella, tila tilalta ja kylä kylältä. Kirjaa täydentävät yksityiskohtaiset liitetaulukot. Kirjan kannessa on taiteilija Reidar Särestöniemen teos Kevään kirkkaat vedet tulvivat kartanolla ja sulattavat roudan.

Kirjoittaja: Esko Vesala
Kustantaja: Kittilän kunta
Julkaistu: 9.12.2022 Kittilässä
Hinta: 10 euroa

 

 

Osta kirjat

Kittilän historia-  ja asutushistoriakirjan voi ostaa verkosta. Kirjat voidaan lähettää postitse, tai voit noutaa maksetun kirjan kunnantalolta. Tilaus ja tarkemmat ohjeet: Kittilän kunnan verkkokauppa | verkkokauppa.kittila.fi

Lisäksi kirjan voit ostaa

- Kunnantalon neuvonnasta (Valtatie 15, avoinna ark. 8-11, 11.45-16, käteinen ja korttiosto)
- Kittilän kunnankirjastosta (Kirjatie 1, ma–to klo 11–19, pe & juhlapyhien aattona klo 9–16, käteisosto)

- Kino Ylä­ris­tä tun­ti en­nen elo­ku­va­näy­tös­tä (käteinen ja korttiosto, tarkista elokuvien aikataulut kittila.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/elokuvat-kino-ylari.

 

Teoksen taustalla lähes neljän vuoden monialainen yhteistyö

Kittilän kunta juhli 150-vuotista historiaansa vuonna 2018. Juhlavuonna pohdittiin omien juurien tuntemista ja sen merkitystä, ja aika tuntui olevan otollinen Kittilän historiakirjan työn aloitukselle. Kunnanhallituksen nimeämä 150-vuotisjuhlatoimikunta tuotti selvityksen kirjaprojektin edellytyksistä kunnanhallitukselle, joka teki periaatepäätöksen historiakirjan tekemisestä ja myönsi kirjalle rahoituksen, kolmelle vuodelle yhteensä 150 000 euroa. Kunnanhallitus päätti tilata työn alan ammattilaisilta ja valitsi historiatoimikunnan, jonka tehtäväksi tuli kirjoittajien valitseminen ja kirjan tekeminen.

Toimikuntaan valittiin asiantuntijoita eri tieteenaloilta ja paikallishistoriaan perehtyneitä henkilöitä. Toimikuntaa johti aluksi puheenjohtajana kunnan silloinen sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä, ja vuodesta 2021 puheenjohtajana on toiminut kulttuurisihteeri Marika Salminen. Muita jäseniä ovat kunnanhallituksen edustaja Marita Toivanen, paikallishistoriaa tunteva, kunnallispolitiikassa mukana ollut Arvi Ala, historiantutkija FT Matti Enbuske (Oulun yliopisto), kuvataidetutkimuksen professori Timo Jokela (Lapin yliopisto, kotoisin Kittilästä), historiantutkija FM Anne Koskamo (Kittilä) ja professori FT Helena Ruotsala (Turun yliopisto, kulttuurien tutkimus, kotoisin Kittilästä). Kirjan toimittajaksi valittiin historiantutkija, tiedeviestinnän ammattilainen FM Anna Nieminen Oulusta.


 

Kittilän historiakirjassa tutkittua tietoa ja eväitä paikallisen identiteetin ymmärtämiseen

Historian taltioimisen lähestymistapoja on monenlaisia - miksi Kittilässä päädyttiin ammattilaisten ja tutkijoiden tekemään teokseen?
- Historiakirjatoimikunnassa pidimme tärkeänä, että kirja perustuu oikeaan tutkittuun tietoon, asiakirjalähteisiin ja ammattilaisten tekemiin haastatteluihin. Vahvuutena on se, että kirjoittajina on ammattilaisia monelta alalta geologiasta ja arkeologiasta historiaan, kansatieteeseen ja taiteen tutkimukseen. Kittilässä sattui niin onnellinen tilanne, että tutkijoista suurin osa on lähtöisin Kittilästä. Valittu lähestymistapa osoittaa, että kunnan päättäjät arvostavat kotikuntaansa, sen menneisyyttä, sitä rakentaneita ihmisiä ennen ja nyt, kuvailee historiatoimikunnan puheenjohtajana toiminut Kittilän kunnan kulttuurisihteeri Marika Salminen.

Nykypäivänä historiateokset kirjoitetaan ihmisläheisesti ja mielenkiintoisesti arkipäivän historiaa unohtamatta. Teosten runsas kuvitus tekee kirjasta näyttävän ja houkuttelevan, joten kokonaisuus muodostaa antoisan lukuelämyksen. Kuvia kirjaan hankittiin kunnan arkiston lisäksi suurelta joukolta kittiläläisiä ja Kittilästä poismuuttaneilta, jotka tuntevat Kittilän kotikunnakseen ja joilla on vanhoja kuvia Kittilästä. Myös kirjan nimen keksimiseen pyydettiin ideoita yhteisöllisesti - Kittilää kuvaavia adjektiiveja etsittiin kyselyn avulla keväällä 2022, ja näiden pohjalta muodostui kirjan nimi.

- Kirja antaa osaltaan juuret nykyisille ja tuleville kittiläläisille. Olemme osa historiallista jatkumoa, emme jossakin irrallisessa todellisuudessa. Mitä enemmän tietää paikan historiasta, sen ihmisistä, sitä helpommin sinne juurtuu, sitä enemmän haluaa edistää asukkaille tärkeitä asioita, sitä paremmin ymmärtää suojella asukkaille tärkeitä arvoja ja asioita.  Historia auttaa ymmärtämään, miksi Kittilä on sellainen kuin on ja mitä se vielä voisi olla, Salminen summaa Kittilän historiatoimikunnan ajatuksia kirjasta.

Lue lisää: Tiedote: Kittilän historiakirja julkaistaan perjantaina 9.12.2022

Lisätiedot: Marika Salminen, kulttuurisihteeri, Kittilän kunta, Kittilän historiatoimikunnan puheenjohtaja, puhelin 040 568 1356, marika.salminen@kittila.fi