Organisaatio

Kittilän kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää kunnan valtuusto, jossa on 27 valtuutettua. Valtuutetut ja varajäsenet valitaan joka neljäs vuosi kunnallisvaaleissa. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kittilän luottamushenkilöorganisaation esittely löytyy kohdasta Toimielimet.

 

Virasto-organisaatio

Kunnan toimialat:

Hallinto- ja talousosasto

Sivistystoimen osasto

Sosiaali- ja terveysosasto

Tekninen osasto

Elinkeinotoimi, Kideve Elinkeinopalvelut

 

Henkilöstö

Kittilän kunnassa työskentelee noin 480 työntekijää. Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät kohdasta Yhteystiedot.

Kittilän kunnassa on laadittu henkilöstöstrategia vuonna 2012.