Kiinteistönomistajien ja kunnan vastuut katujen puhtaanapidosta

Levin ydinkeskustassa katualueiden puhtaanapito kuuluu kiinteistönomistajille lain kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta mukaisesti.

Kiinteistön omistajan tulee pitää katualue puhtaana kiinteistönsä kohdalta kadun keskilinjaan asti. Tämä koskee ajoradallisia katuja ja kävelykatuja. Puhtaanapitoon kuuluu kadulle kerääntyneen lian, lehtien, roskien ja irtonaisten esineiden sekä rikkaruohon poistaminen ajoradalta ja jalkakäytävältä.

Jos tontti ei rajoitu katuun, tulee kiinteistönomistajan pitää puhtaana kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuva alue.

 

Kunta huoltaa yleisiä alueita ja tyhjentää kadunvarsiroskiksia

Kittilän kunnan vastuulla on tyhjentää roskikset ja irtoroskat Levin ydinkeskustassa seuraavilta alueilta: Levintori, Kappeliaukio ja Vesitori (Keskuskujan alkupään aukio). Lisäksi kunta huoltaa Levin kadunvarsiroskikset. 

Ulkoilureittien varrelta kerätään kesäisin muiden kunnostustöiden ohella näköetäisyydeltä irtoroskat. Syksyllä ja loppukeväästä, kun lumet ovat sulaneet ajoradoilta, suoritetaan katujen harjaaminen.

Asemakaavan mukaisten puistojen ja puistometsien hoito kuuluu kunnalle, mikäli ne on lunastettu kunnan omistukseen. Muussa tapauksessa kiinteistön omistaja vastaa puisto- ja metsäalueidensa puhtaanapidosta.