Pysäköinninvalvonta

Pysäköintivirhemaksu on Kittilän Levin alueella 40 euroa. Pysäköinninvalvonnasta vastaa poliisi.


Pysäköintirajoitukset Levin keskustan alueella

Kartasta ilmenee pysäköintirajoitukset Levin keskustan alueella.

 

Vastalause - pysäköintivirhemaksu

Ajoneuvon kuljettajalla, omistajalla tai haltijalla, joka katsoo pysäköintivirhemaksukehotuksen, maksumääräyksen tai maksun korotuksen aiheettomaksi, on oikeus maksuajan kuluessa esittää vastalause pysäköinninvalvojalle.Vastalause on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava allekirjoitettuna pysäköinninvalvojalle. Vastalauseen tekeminen ei jatka maksuaikaa. Maksu palautetaan maksajan ilmoittamalle pankkitilille, jos vastalause hyväksytään.

Tulosta lomake, allekirjoita ja postita pysäköinninvalvojalle osoitteella:

Kittilän kunta
Tekninen toimi / pysäköinninvalvonta
Valtatie 15
99100 Kittilä


tai sähköisesti osoitteella:
pysakoinninvalvonta@kittila.fi


Vastalauseen voi myös tehdä arkisin ma-pe klo 8-16 Kittilän kunnanviraston palvelupisteessä, osoitteessa Valtatie 15, Kittilä.


Lapin poliisilaitos, puhelin 0295 460321 (virka-aikana) tutkii ja käsittelee kirjalliset vastalauseet ja pyytää niihin tarvittaessa lisäselvitystä esim. pysäköintivirhemaksun kirjanneelta poliisilta tai Kittilän kunnan tekniseltä osastolta. Vastalauseesta tehdään kirjallinen päätös, joka lähetetään asiakkaalle postitse.
 

Pysäköinninvalvojan päätökseen saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Oikaisuvaatimus tulee jättää Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 30 päivässä päätöksen tiedoksi saannista. Vastalausekirjelmään on liitettävä pysäköinninvalvojan päätös, todistus maksun suorittamisesta määräajassa sekä muu mahdollinen selvitys, johon nyt halutaan vedota ja jota ei ole aikaisemmin esitetty.  Muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa 260 euron oikeudenkäyntimaksu. Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Postiosoite PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite Isokatu 4, 3 krs
Puhelinvaihde 029 5642800
S-posti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi