Liikuntatoimen avustukset

Kylien latuavustukset talvikaudelle 2023-2024

Liikuntatoimi avustaa vuosittain Kittilän kyliä hiihtolatujen kunnossapidossa kilometrikorvausperusteisesti. Latuavustusta voi hakea paikallinen kylätoimikunta tai paikallinen rekisteröity yhdistys talkoovoimin ylläpidettyjen latujen osalta.

 

Lomakkeita saa myös liikuntatoimistolta. Palauta latuavustushakemus/ajopäiväkirja liikuntatoimeen paperisena tai sähköpostitse (liikuntatoimisto@kittila.fi) toukokuun 2024 loppuun mennessä.

 

Kylien talvikävelyreittiavustukset kevättalvelle 2024

Kevättalvella 2024 liikuntatoimi avustaa Kittilän kyliä talvikävelyreittien kunnossapidossa kilometrikorvausperusteisesti. Avustusta voi hakea paikallinen kylätoimikunta tai paikallinen rekisteröity yhdistys talkoovoimin ylläpidettyjen reittien osalta. HOX! Samalle reitille ei voi hakea sekä latuavustusta että talvikävelyreittiavustusta.

 

Lomakkeita saa myös liikuntatoimistolta. Palauta avustushakemus/ajopäiväkirja liikuntatoimeen paperisena tai sähköpostitse (liikuntatoimisto@kittila.fi) toukokuun 2024 loppuun mennessä.


 

Ota yhteyttä