Kaavoituskatsaus

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus).

Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä.

 

Kaavoituskatsaus 2023

MRL 7 § mukainen Kittilän kunnan kaavoituskatsaus 2023 pidetään julkisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla 8.1.2024 alkaen sekä internetissä Kittilän kunnan internet –sivuilla.
 
Kaavoituskatsauksessa ilmenee voimassa olevien yleis-, asema- ja ranta-asemakaavojen sijainti, vireillä olevat ja vireille tulevat kaavahankkeet.
 

 

Ota yhteyttä