Vireillä olevat kaavat

Voit tutustua Kittilän kunnan vireille tulleisiin ja suunnitteluvaiheessa oleviin kaavoitushankkeisiin ja niiden käsittelyvaiheisiin.

 

Ajankohtaista: Uusimmat vireillä olevat kaavat

 

 Levin ympärystien (Hossa) asemakaava

Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 21.9. - 13.10.2023:

 

Virelletulo:

 

Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos

Kaavaehdotus nähtävillä 27.7. - 28.8.2023

 

Valmisteluvaiheen nähtävilläpito 10.3. - 31.3.2022:

 

Vireilletulo:

 

Yläkittilän asemakaava ja asemakaavamuutos

Kaavaehdotus nähtävillä 27.7. - 28.8.2023

 

Valmisteluvaiheen nähtävilläpito 7.4. - 28.4.2022:

 

Vireilletulo:

 

Levin korttelin 27 tontin 1 asemakaavamuutos

Kaavaehdotus nähtävillä 6.7. - 7.8.2023:Valmisteluvaiheen nähtävilläpito 17.3. -7.4.2022:


Vireilletulo:
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen vireilletulosta on kuulutettu Kittilälehdessä 3.5.2018. Osallistumis ja arviointisuunnitelma pidetään julkisesti nähtävillä 3.5. – 4.6.2018.

 

Pakatin asemakaavamuutos ja laajennus

Kaavaehdotuksen nähtävillä asettaminen 16.3. - 17.4.2023:

 

Valmisteluvaiheen nähtävilläpito 7.4. - 28.4.2022:

 

Vireilletulo:

 

Levin kortteleiden 207 ja 208 asemakaavamuutos

Vireilletulo: 5.1.2023

 

Zero Pointin asemakaavamuutos

Valmisteluvaiheen nähtävilläpito 23.2. - 16.3.2023Vireilletulo: 5.1.2023

 

Levin Ahvenjärven asemakaava

Asemakaavaehdotuksen nähtävilläpito 21.10. - 21.11.2022:

 

Valmisteluvaiheen nähtävilläpito 27.5. - 17.6.2021:


Vireilletulo:

 

Tunturitien asemakaavamuutos

Valmisteluvaiheen nähtävilläpito 14.4. - 5.5.2022:

 

Vireilletulo:

 

Alakittilän asemakaava

Valmisteluvaiheen nähtävilläpito 10.3. - 31.3.2022:

 

Vireilletulo:

 

Levin kortteleiden 57 ja 58 asemakaavamuutos

Valmisteluvaiheen nähtävilläpito 24.2. - 18.3.2022:

 

Vireilletulo:

 

Kittilän Tuohivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

Vireilletulo:

 

Akanrovan asemakaavan 3-vaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen:

 

Levin kortteli 49 asemakaavamuutos

Valmisteluvaiheen nähtävilläpito:

 

Vireilletulo:

 

 

Seita (Levin Taalojärven rinteen asemakaava)

Vireilletulo:

Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu Kittilälehdessä 9.9.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 9.-23.9.2015.

päivitetty 11.2.2016

Valmisteluvaiheen nähtävilläpito:

Valmisteluvaiheen nähtävilläpidosta on kuulutettu Kittilälehdessä 8.12.2016. Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 7.-21.12.2016.

 

Levin teollisuusalueen asemakaava

Valmisteluvaiheen nähtävilläpito:
Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 19.9. – 19.10.2018


Vireilletulo:

Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu Kittilä-lehdessä 21.10.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 21.10.-4.11.2015.

(Päivitetty 10.9.2018)

 

Ota yhteyttä