Vireillä olevat kaavat

Voit tutustua Kittilän kunnan vireille tulleisiin ja suunnitteluvaiheessa oleviin kaavoitushankkeisiin ja niiden käsittelyvaiheisiin.

 

Ajankohtaista: Uusimmat vireillä olevat kaavat

Yläkittilän asemakaava ja asemakaavamuutos

Vireilletulo:

 

Pakatin asemakaavamuutos ja laajennus

Vireilletulo:

 

Levin ympärystien (Hossa) asemakaava

Virelletulo:

 

Levin korttelin 57 ja 58 asemakaavamuutos

Vireilletulo:

Tunturitien asemakaavamuutos

Vireilletulo:

 

Kittilän Tuohivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

Vireilletulo:

 

Levin Ahvenjärven asemakaava

Valmisteluvaiheen nähtävilläpito 27.5. - 17.6.2021:

 

Vireilletulo:

19.5.2021

 

Alakittilän asemakaava

Vireilletulo:

 

Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos

Vireilletulo:

 

Akanrovan asemakaavan 3-vaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen:

 

Levin kortteli 49 asemakaavamuutos

Valmisteluvaiheen nähtävilläpito:

 

Vireilletulo:

 

Levin korttelin 27 tontin 1 asemakaavamuutos

Vireilletulo:
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen vireilletulosta on kuulutettu Kittilälehdessä 3.5.2018. Osallistumis ja arviointisuunnitelma pidetään julkisesti nähtävillä 3.5. – 4.6.2018.

 

Seita (Levin Taalojärven rinteen asemakaava)

Vireilletulo:

Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu Kittilälehdessä 9.9.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 9.-23.9.2015.

päivitetty 11.2.2016

Valmisteluvaiheen nähtävilläpito:

Valmisteluvaiheen nähtävilläpidosta on kuulutettu Kittilälehdessä 8.12.2016. Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 7.-21.12.2016.

 

Ounaslohen ranta-asemakaava

Ehdotusvaiheen nähtävilläpito:

Kaavaehdotuksen nähtävilläpidosta on kuulutettu Kittilälehdessä 23.3.2016. Ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 23.3.-22.4.2016.

 

Levin teollisuusalueen asemakaava

Valmisteluvaiheen nähtävilläpito:
Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 19.9. – 19.10.2018

 

Vireilletulo:

Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu Kittilä-lehdessä 21.10.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 21.10.-4.11.2015.

(Päivitetty 10.9.2018)

 

Ota yhteyttä