Kittilän kuntastrategia

Tutustu Kittilän kuntastrategiaan. Kittilä - puhdasta kultaa

Kittilän kunnanvaltuusto hyväksyi Kittilän kuntastrategian 20.8.2018. Kyseessä on kunnan ensimmäinen, kunnan toimintaa ja talouden pitkän aikavälin tavoitteita määrittävä kuntastrategia.

 

Kittilän visio on: Kittilä – puhdasta kultaa
Taustalla on ajatus, että Kittilä on puhdasta kultaa monella eri tasolla.

Kittilän arvot ovat:
L
uonto
Inhimillisyys
Vieraanvaraisuus ja
Edelläkävijyys

Kuudeksi painopistealueiksi, jotka samalla ovat valtuuston kärkihankkeita, on strategiassa valittu yhteisöllinen ja osallistava Kittilä, positiivinen viestintä ja imago, huomio hyvinvointiin, viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet, yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö sekä digitaalisuuden kehittäminen.

Avainsanat