Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kunnanhallituksen kokousajat

Kunnanhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat
 

Kittilän kunnanhallitus 2023 - 2025

Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Pekka Rajala, Kesk. puheenjohtaja, varajäsen Sirkka Hangasvaara, Kesk.

Marita Toivanen, Vas., 1. varapuheenjohtaja, varajäsen Raili Fagerholm, Vas.

Tarmo Salonen, PS, 2. varapuheenjohtaja, varajäsen Mikko Lompolo, PS

Jouko Nikkinen, Kesk., varajäsen Reijo Kyrö, Kesk.

Pirkko Jauhojärvi, Kesk., varajäsen Juha Hettula, Kesk.

Aila Moksi, SDP, varajäsen Paula Nevalainen, Vas.

Esa Ylläsjärvi, OMK, varajäsen Tuula Mertaniemi, OMK

Akseli Erkkilä, KL, varajäsen Jussi Mäkitalo, PS

Saana Veltheim, Vihr. varajäsen Aslak Niittyvuopio, Kok.

Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kittila.fi

 

Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Kunnanjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen, esittelijänä toimii hallintojohtaja. Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan ollessa estynyt tai esteellisiä esittelijänä toimii controller tai toimielimen määräämä viranhaltija.

Kunnanjohtajaan liittyvät asiat käsitellään kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.