Kunnanhallituksen kokousajat

Kunnanhallituksen kokoukset syyskaudella 2021

Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan 27.4.2021 §:n 192 kohdalla (jatkokäsittely Kvalt 31.5.2021 § 52) päättänyt, että kunnanhallitus kokoontuu syyskaudella 2021 seuraavasti:

10.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11. ja 7.12.
Tarvittaessa kokoonnutaan 21.12.2021.

= = = = =

Kunnanhallituksen 28.9. pidettäväksi päätetty kokous on siirretty pidettäväksi tiistaina 5.10. klo 12.

Kittilässä 17.9.2021

Pekka Rajala

Kunnanhallituksen puheenjohtaja