Lukio-opetus

Kittilän lukio on kasvava lähes 120 oppilaan oppilaitos. Lukion tehtävä on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Lisäksi koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Vaikka pääosa opiskelijoistamme tulee Kittilän kunnan alueelta, vetää oppilaitoksemme opiskelijoita kaikkialta Suomesta erityisesti Levi Snow Sport Academyn houkuttelemina.

Lukiomme on perinteikäs oppilaitos ja yksi Lapin vanhimmista. Ensimmäiset ylioppilaat saivat lakkinsa jo vuonna 1950. Olemme ylpeitä saadessamme jatkaa koulun kunniakkaita perinteitä.


Kevään 2023 yo-kirjoitukset

Kevään 2023 yo-kirjoituspäivät:

ti 14.3.              äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe
to 16.3.            vieras kieli, lyhyt oppimäärä
pe 17.3.           äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe
ma 20.3.          vieras kieli, pitkä oppimäärä
ke 22.3.            matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 24.3.           reaali: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia         
ma 27.3.          toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä       
ke 29.3.            reaali: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto        
pe 31.3.           saamen äidinkieli ja kirjallisuus koe

Ylioppilaskirjoituksista johtuen lukion sali on pois muusta käytöstä 27.2. – 9.4.2023.

Ota yhteyttä
Avainsanat