Maankaatopaikat

Kittilässä on kaksi lumen- ja maankaatopaikkaa, jotka sijaitsevat Levin teollisuusalueella ja Kittilän kirkonkylässä (vanhan jätevedenpuhdistamon alueella).

Sirkan maankaatopaikka

Lumen- ja maanajo on maksullista Sirkan maankaatopaikalla (1.1.2022 alkaen).

Lumen vastaanottohinta on 0,25€/m3 ja puhtaan kierrätyskelpoisen maan vastaanotto hinta on 1,50€/m3

Sirkan maankaatopaikalla on käytössä RECOS-kulunvalvontajärjestelmä, ja ennen lumen- tai maanajon aloittamista on otettava yhteys kuntaan, teknisen osaston valvojaan tai hänen varahenkilöön tiemestariin, yhteystiedot alla.

Ota yhteyttä