Yleiskaavat

 

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Lainvoimaiset yleiskaavat

Voimassa olevat yleiskaavat löytyvät Kittilän karttapalvelusta 

 

Kirkonkylän osayleiskaava

Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.3.2012 § 7 hyväksynyt Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan. Kittilän kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä koskeva pöytäkirja on tarkastettu 18.6.2012.

Kittilän kirkonkylän osayleiskaava on saanut lainvoiman KHO:n päätöksellä 13.3.2015/731 ja on kuulutettu voimaan 18.3.2015.

 

 


Kuolavaara-Keulakkopään tuulipuiston osayleiskaava

 

Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2012 § 37 hyväksynyt Kuolavaara-Keulakkopään tuulipuiston osayleiskaavan.

Kuolavaara-Keulakkopään osayleiskaava on saanut lainvoiman KHO:n päätöksellä 28.11.2013/3731 ja on kuulutettu voimaan 9.12.2013.

 


Levin ympäristön osayleiskaava osa-alue 1 ja osa-alue 2

Kittilän kunnanvaltuusto on 25.2.2008 §:n 13 ja 14 kohdalla tekemillään päätöksillä hyväksynyt Levin ympäristön osa-alueita 1 ja 2 koskevat osayleiskaavat.

Em. osayleiskaavat ovat saaneet lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 5.10.2011/2826 ja osayleiskaavat on kuulutettu voimaan 17.10.2011.

Kaavakartat ja kaavamerkinnät ja -määräykset PDF-kuvatiedostoina

 

Kaavaselostus on jaettu osiin suuren tiedostokoon takia

 


Hanhimaa-Lintula

Osayleiskaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 § 69 ja kaavan voimaantulosta on kuulutettu 23.1.2008.

Ota yhteyttä