Liikenne

Kittilään on hyvät tieyhteydet. Kittilään saapuu useita linja-autovuoroja päivässä, ja jatkoyhteydet toimivat myös Rovaniemen ja Kolarin rautatieasemilta. Kittilän lentoasema on vilkas ja kansainvälinen.

Kittilän sisäisessä liikenteessä toimii palvelulinja. Alueella on myös useita kuljetus- ja taksipalveluja tarjoavia yrityksiä. Yrityksiä voi etsiä Kittilän palveluhakemistosta.

Kunta vastaa katurakenteiden laadusta, kunnosta ja kunnossapidosta. ELY-keskus huoltaa yleisiä teitä ja yleisten teiden kevyen liikenteen väyliä.

 

Lii­ken­ne­ti­lan­ne-pal­ve­lu

Liikennetilanne-palvelu esittää Traffic Management Finlandin, Väyläviraston sekä Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom)  keräämiä tietoja liikenteestä havainnollisesti kartalla.

Avainsanat