Maaseutuelinkeinot

Maaseutuelinkeinojen hallinto

Kittilän kunnan maaseutuelinkeinojen hallinnosta vastaa 1.1.2013 alkaen Muonion kunta.

Enontekiön, Kittilän ja Muonion kuntien yhteisenä maaseutuelinkeinoviranomaisena toimii Muonion kunnan
Tunturi-Lapin maaseutulautakunta.
Postiosoite:
Muonion kunta
Tunturi-Lapin maaseutulautakunta
PL 25
99301 Muonio
Käyntiosoite:
Puthaanrannantie 15, Muonio

maaseutusihteeri
Pinja Siivola, puhelin 040 578 2307

Tunturi-Lapin maaseutulautakunnan sähköpostiosoite: maaseutulautakunta@muonio.fi

 

Kittilän kunnantalolla toimii Tunturi-Lapin maaseutulautakunnan kokoaikainen palvelupiste.
Posti- ja käyntiosoite:
Tunturi-Lapin maaseutulautakunta
Valtatie 15
99100 Kittilä
vt. luonnonvarapäällikkö
Hannu Lohvansuu, puhelin 040 489 5158

 

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtäväalueeseen kuuluu mm.
- maatalouden tulotuki- ja palkkioasiat
- riistaeläinvahinkojen korvausasiat
- rauhoitettujen lintujen aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
- porotalouden petoeläinvahinkojen korvausasiat
- maatalouden tuotanto-, tuki- ja palkkio-oikeuksien kiintiöasiat
- poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvausasiat
- muut lainsäädännön, maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston tai Lapin ELY-keskuksen määrittämät tehtävät

 

Maaseutuelinkeinojen hallinnossa ja kehittämisessä käytetyt lomakkeet

Maaseutuhallinnon lomakkeet on saatavissa nettiosoitteesta:
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tukihakulomakkeet/

Eläinten pitoon ja hyvinvointiin liittyvät lomakkeet löytyvät Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sivuilta:
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-merkitseminen-ja-rekisterointi/

 

Maa-, metsä- ja porotalouden linkkejä

Lapin ELY-keskus
Lapin ELY-keskuksen henkilöhakemisto
Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Maaseutu.fi
Ruokavirasto
Lapin kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK
Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA
ProAgria-yhtymä
ProAgria Lappi
Luonnonvarakeskus LUKE (ent. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Metsäntutkimuslaitos Metla, Riista- ja kalataulodentutkimuslaitos RKTL ja Maa- ja metsätalousministeriln tietopalvelukeskus Tiken tilastopalvelut)
Paliskuntain yhdistys
Metsähallitus
Metsänomistajien liitto
Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi
Metsänhoitoyhdistykset Koko maa
Metsänhoitoyhdistys Kittilä
Suomen metsäkeskus
Suomen metsäkeskus, Lapin alue
Metsäntutkimuslaitos METLA
Suomen 4H-liitto
Lapin 4H-piiri
Kittilän 4H-yhdistys
 

Maaseudun ja sen elinkeinojen kehittäminen

Kittilän maaseudun ja sen elinkeinojen kehittämisestä vastaa kunnan elinkeinoyksikkö Kideve Elinkeinopalvelut.


 

Maatalouden lomituspalvelut

Maatalouden lomituspalvelut Kittilän kunnan alueella hoitaa Sodankylän kunta.

Lomituspäälikkö Eini Kivilompolo, puhelin 040 548 1674
Lomituksen päivystyspuhelimen numero 0400 391 187

 

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (MELA) palvelut Kittilässä

Mela-asiamies, Nina Maarit West, puhelin 029 435 2664, ninamaarit.west@mela.fi

Tavattavissa vain ajanvarauksella.