Digitaalinen nuorisotyö

Digitaalinen nuorisotyö keskittyy nuorisotoimialan ja nuorisotyön käytäntöjen digitalisointiin.

Kuva
robotti

Digitaalinen nuorisotyö ei ole pelkästään pelaamiseen liittyvää toimintaa, sen perusajatuksena on hyödyntää uutta teknologiaa nuorisotyössä, jotta nuorille suunnatut palvelut ja toiminnot olisivat laadukkaampia, saavutettavampia ja merkityksellisempiä. Digitaalisen nuorisotyön avulla voidaan luoda mahdollisuuksia ja tiloja, joissa nuoret voivat kehittää omaa kriittistä, eettistä ja innovatiivista ajatteluaan suhteessa teknologiseen kehitykseen ja digitaaliseen tulevaisuuteen.

Digitaalinen nuorisotyö keskittyy nuorisotoimialan ja nuorisotyön käytäntöjen digitalisointiin. Digitaalinen nuorisotyö ei ole nuorisotyön työmuoto eikä menetelmä, vaan digitaalisuus kietoutuu kaikkiin nuorisotyön osa-alueisiin. Digitaalista nuorisotyötä voidaan tehdä esimerkiksi kulttuurisen nuorisotyön, osallisuustoiminnan, nuorten tieto- ja neuvontatyön, avoimen nuorisotyön, etsivän työn – eli siis minkä tahansa nuorisotyön työmuodon piirissä. 

Digitaalinen nuorisotyö voi kytkeytyä kaikkeen nuorisotyöhön ja sen toteuttamistavat ja -muodot ovat hyvin monipuolisia.

Digitaalista nuorisotyötä voi myös tehdä ilman mitään laitteita, tällaista on esimerkiksi keskustelu pelikulttuureista tai ohjeistaminen somen käyttöön muita kunnioittavasti.

Parhaimmillaan digitaalinen nuorisotyö linkittyy saumattomasti osaksi organisaation muuta nuorisotyötä ja sen tavoitteita.

 

Kittilän nuorisopalveluiden Discord-serverin löydät oikealta linkkilistasta.