Kittilän koulunuorisotyön tavoitteet ja työmuodot

Kuva
Nuorten ryhmäytyspeli

Kittilän koulunuorisohanke 2021-2022 on päättynyt keväällä 2022. Koulunuorisotyö jatkuu Kittilän nuorisopalveluiden resursseilla joulukuuhun 2022. Syyskaudella 2022 selviää koulunuorisotyön kevätlukukauden 2023 tilanne. Syksyllä 2022 Kittilän koulunuorisotyöntekijä koordinoi myös harrastamisen Suomen malli-kerhoja.

Koulunuorisotyön tehtävänkuva koostuu nuorten ohjauksesta ja kasvatustyöstä kouluympäristössä, koulunuorisotyön mallintamisesta, nuorten vapaa-ajan toimintojen tukemisesta koulu- ja loma-aikoina sekä monialaisesta yhteistyöstä.

 

Koulunuorisotyöhön kuuluu verkostotyön, toimintojen suunnittelun, kehittämistyö, arvioinnin sekä dokumentoinnin lisäksi 

 • päivittäinen opiskelijoiden tukeminen
 • pienryhmätoiminta
 • nivelvaiheen sujuvoittaminen
 • monialainen yhteistyö
 • yksilötyö
 • luokkatyöskentely
 • luokkahavainnointi
 • kohdennettu nuorisotyö koululla
 • teemapäivät- ja teemaviikot
 • yhteisöllisyyden tukeminen
 • kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen
 • perheiden/huoltajien kanssa tehtävä työ
 • kerhotoiminta
 • tauko-/välituntitoiminta
 • kouluviikon keventäminen
 • kouluviihtyvyys 

Koulunuorisotyöntekijä tiedottaa ja tekee yhteistyötä myös seurakunnan, seurojen, järjestöjen, kunnan elinten ja iltapäiväkerhojen kanssa.

Talvi-, kesä- ja syyslomat koulunuorisotyöntekijä toimii tila- ja kerhotoiminnassa nuorisotoimella.