Kittilän koulunuorisotyön tavoitteet ja työmuodot

Kuva
Nuorten ryhmäytyspeli

Kittilän koulunuorisotyö on aloitettu tammikuussa 2021 hankeavustuksen turvin. Tämän hetkinen koulunuorisotyö perustuu Kittilän nuorille tehtyyn ”Hei, miten koulussa menee?” kyselyn 430 vastaukseen tammikuussa 2021 sekä opettajille tehtyyn kyselyyn (vastauksia 20) toukokuussa 2021.

 

Kittilän koulunuorisotyöntekijä työskentelee viikoittain kolmella koululla; Kittilän yläkoululla, Lukkarin alakoululla ja Sirkan alakoululla yhteensä 560 nuoren kanssa. Koulunuorisotyön pääpaino on 5-9 luokissa, yhteensä 310 nuorta, jonka ovat koulujen rehtorit itse määritelleet. 

 

Koulunuorisotyön tehtävänkuva koostuu nuorten ohjauksesta ja kasvatustyöstä kouluympäristössä, verkostotyöstä, toimintojen suunnittelusta, kehittämisestä, arvioinnista sekä dokumentoinnista, koulunuorisotyön mallintamisesta, nuorten vapaa-ajan toimintojen tukemisesta koulu- ja loma-aikoina sekä monialaisesta yhteistyöstä.

 

Koulunuorisotyömuotoihin kuuluu päivittäinen opiskelijoiden tukeminen, pienryhmätoiminta, nivelvaiheen sujuvoittaminen, monialainen yhteistyö, yksilötyö, luokkatyöskentely ja luokkahavainnointi, kohdennettu nuorisotyö koulun sisältä, työparityöskentely opettajien tai oppilashuollon jäsenen kanssa, case-työskentely, teemapäivät- ja teematunnit (päihde, seksuaalisuus, ystävyys, parisuhde, työ, koulu, jaksaminen jne.), yhteisöllisyyden tukeminen (ryhmäyttäminen ja hyvän ryhmädynamiikan tukeminen), kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen, perheiden/huoltajien kanssa tehtävä työ, kerhotoiminta ja tauko-/välituntitoimintaa ulkona ja koulunuorisotila Gulmassa.  Koulunuorisotyöntekijä tiedottaa ja tekee ajoittain yhteistyötä mm. vanhempien, seurakunnan, järjestöjen, kunnan elinten ja iltapäiväkerhojen.

 

Talvi-, kesä- ja syyslomat koulunuorisotyöntekijä toimii tila- ja kerhotoiminnassa nuorisotoimella.