Kompostointi

Kittilässä ei ole tällä hetkellä kotitalouksien biojätteen erilliskeräystä. Biojätteiden ensisijainen käsittelymenetelmä on kompostointi kiinteistöllä.

 

Kompostointiin liittyvät määräykset

Lapecon toiminta-alueella sovellettavien jätehuoltomääräysten mukaan biojätteiden ensisijainen käsittelymenetelmä on kompostointi kiinteistöllä.

- Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntynyttä biojätettä sekä käymäläjätettä.
- Lannan ja lietteiden kompostointi on taajamassa kielletty.
- Elintarvikejätteen kompostointi on sallittu vain jyrsijäsuojatussa kompostorissa, jossa on kansi sekä pohja tai pohjaverkko.
- Kompostorista ei saa aiheutua haittaa naapureille eikä ympäristölle.
- Kompostoriin ei saa laittaa jätteitä, jotka eivät kompostoidu tai haittaavat kompostointia. 
- Kompostori on sijoitettava vähintään viiden metrin päähän tontin rajasta, lähemmäksi sijoittaminen vaatii naapurin luvan.
- Kompostoria ei myöskään saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi talousvesikaivoa tai vesialuetta.
- Kompostori voidaan sijoittaa hyväksytyissä rakennuslupapiirustuksissa merkittyyn jätehuollolle varattuun tilaan.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa antaa täydentäviä määräyksiä kompostoinnista.
Ota yhteyttä: ymparisto@kittila.fi

 

Ilmoitus kompostoinnista

Kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco). Kompostointi-ilmoituksen lisäksi kompostoija voi erikseen hakea jätemaksualennusta ja harvennusta tyhjennyskertoihin. Linkin sähköiseen kompostointi-ilmoitukseen löydät tästä. Lisätietoja saat Lapecon asiakaspalvelusta, puhelin 040 351 1771, arkisin klo 9–15.30.