Kompostointi

Biojätteiden ensisijainen käsittelymenetelmä on kiinteistökohtainen kompostointi Kittilässä voimassa olevien Lapecon jätehuoltomääräysten mukaan.

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntynyttä biojätettä sekä käymäläjätettä. Elintarvikejätteen kompostointi on sallittu vain jyrsijäsuojatussa kompostorissa, jossa on kansi sekä pohja tai pohjaverkko. Lannan ja lietteiden kompostointi on taajamassa kielletty.

Kompostorista ei saa aiheutua haittaa naapureille eikä ympäristölle. Kompostori on sijoitettava vähintään viiden metrin päähän tontin rajasta, lähemmäksi sijoittaminen vaatii naapurin luvan. Kompostoria ei myöskään saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi talousvesikaivoa tai vesialuetta.

Kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco). Lisätietoja saat Lapecon asiakaspalvelusta.