Asemakaavat

 

Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavassa osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja siinä ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemankuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Asemakaavan laatiminen etenee seuraavanlaisesti:

- Kunnanhallituksen päätös asemakaavan laatimisesta
- Ilmoitus kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläpito
- Viranomaisneuvottelu Lapin ELY-keskuksen ja muiden viranomaisten kanssa
- Kaavan valmisteluaineiston nähtävilläpito

- Kaavaehdotuksen nähtävilläpito
- 2. Viranomaisneuvottelu
- Kaavaehdotus kunnanvaltuuston käsittelyyn

 

Vireillä olevat kaavoitushankkeet

Levin ajantasa.pdf (10.97 MB)

 

Lainvoimaiset asemakaavat ja rakennustapaohjeet

 

Osa Levin ja Kittilän asemakaavoista vuodesta 2001 alkaen.
 

Taalojärven rinteen asemakaava ja asemakaavan muutos (Seita)

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 26.2.2024 § 9. Kuulutettu voimaan 24.4.2024

 

Levin Ahvenjärven asemakaava ja asemakaavamuutos

Kunnnanvaltuusto hyväksynyt 28.6.2023 § 60. Päätöksestä ei ole lainvoimainen.
Kunnanhallitus on määrännyt 12.9.2023 § 338 asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tulemaan voimaan, siltä osalta johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan, ennen kuin valtuuston päätös on saanut lainvoiman.
Kuulutettu voimaan, siltä osalta johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan, 15.11.2023.

 

Levin korttelin 27 tontin 1 asemakaavamuutos

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.9.2023 § 65. Kuulutettu voimaan 15.11.2023

 

Levin Etelärinteen asemakaavamuutos ja laajennus

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 31.5.2021 § 64. Kuulutettu voimaantulleeksi 8.7.2021

 

Levin korttelin 31 tontin 3 asemakaavamuutos

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 1.6.2020 § 34. Kuulutettu voimaantulleksi 6.8.2020

 

Levin korttelin 965 asemakaavamuutos

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 6.5.2019 § 20. Kuulutettu voimaantulleeksi 18.6.2019

 

Kittilän aluelämpölaitoksen asemakaavan ja asemakaavamuutos

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 4.3.2019 § 7. Kuulutettu voimaantulleeksi 10.5.2019.

 

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 4.3.2019 § 8. Kuulutettu voimaantulleeksi 24.4.2019.

 

Levin asemakaava-alueen kortteleiden 97 ja 98 asemakaavamuutos

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 20.8.2018 § 47. Kuulutettu voimaantulleeksi 24.10.2018.

 

Akanrovan alueen asemakaava II-vaihe

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13.12.2017 § 84. Kuulutettu voimaantulleeksi 26.4.2018.

 

Immeljärven korttelin 690 asemakaavamuutos (Tila Joensuu RN:o 20:25)

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.5.2016 § 30. Kuulutettu voimaantulleeksi 5.7.2016.

 

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Kunnanvaltuuston hyväksynyt 20.6.2016 § 38. Kuulutettu voimaantulleeksi 12.8.2016.

 

Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos korttelit 250-253 ja kortteli 219 tontti 4

(Ylä-Kittilän niitty)

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 28.9.2015 § 46.

 

Kittilän teollisuusalueen asemakaava

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 28.9.2015 § 47.

 

Levin Rakkavaara 9 asemakaava ja
Levin korttelin 420 asemakaavamuutos

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.6.2015 § 37.

 

Ylä-Levi, korttelit 1154 ja 1156/1 (osa 1)

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 29.3.2010 § 13.

 

Ylä-Levin (osa 2)

Asemakaavan on kunnanvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2013 § 53.

 

 

Levin korttelin 27 tontin 1, korttelin 31 tontin 7 ja korttelin 299 (Hissitien asemakaava, osa 2)

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 23.3.2015 § 18.

 

Levin korttelin 32 tontit 1, 2 ja 4 sekä korttelin 36 tontit 2 ja 3 (Hissitien asemakaava, osa 1)

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.1.2015 § 6.

 

Levin kortteli 33/1 ja 6 sekä kortteli 35/5

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.8.2014 § 31.

 

Kittilän kirkonkylän kortteli 348 (koulukeskus) ja palloilukentän alue

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 8.4.2013 § 38.

 

Levin Ounasrannan sähköasema

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013, § 41.

 

Levin Utsuvaara kortteli 820

Asemakaavamuutoksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.2.2013 § 32.

 

Levin korttelit 150, 165 ja 166 (Sirkan koulu ja päiväkoti)

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.2.2013 § 31.

 

Levin korttelit 503 ja 547 (Levijärven alue)

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.1.2013 § 27.

 

Levin keskustan korttelit 30-37

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2001 § 45.

 

Levintori

Asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 31.1.2006 § 5

 

Rakkavaara VII

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 19.12.2003 § 59.

 

Rakkavaara VIII

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2001 § 106.

 

Utsu I

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2001 § 105.

 

Utsu II

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.9.2006 § 61.

 

Kirkonkylän urheilukenttä

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.01.2012 § 4.

 

Akanrovan asemakaavamuutos (Ounasjoentien alue)

Asemakaavamuutoksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.03.2011 § 16.

 

Kirkonkylän aluelämpölaitos

Asemakaavamuutoksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 26.09.2011 § 41.

 

Taalo korttelit 722-747

Asemakaavamuutoksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 § 68.

 

Tievan alue korttelit 659 ja 972

Asemakaavamuutoksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 31.1.2011 § 5.

 

Atri

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.2.2008 § 11.

Atri, asemakaava.pdf (477.78 KB)

 

Golf-ranta

Asemakaavan on Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.5.2008 § 32.

 

Levin  korttelit 205 ja 206

Asemakaavamuutoksen on Kittilän kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.5.2008 § 34.

 

Levin lounaisrinne

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 30.6.2008 § 52.

  

Rakentamistapaohjeet kunnahallitus on hyväksynyt 26.8.2008 § 492

 

Hamppujärven alue

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 30.6.2008 § 54 asemakaavamuutoksen.

 

Lähirakka

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 16.3.2009 § 40.

 

Sirkan kyläalue

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 30.6.2008 § 53.

 

Levin korttelit 610, 617 ja 618

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 28.6.2010 § 42.

 

Lainvoimaiset ranta-asemakaavat ja rakennustapaohjeet

Ounaslohen ranta-asemakaava

Ranta-asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 24.6.2019 § 30.

Kunnanhallitus on 11.2.2020 § 31 tekemällään päätöksellä määrännyt Ounaslohen ranta-asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Ranta-asemakaava tulee voimaan, siltä osalta johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan 7.5.2020

Valituksen alaisia alueita ovat korttelit 13, 14, 21 ja 22.

 

Taivaanvalkeat / Akanvuoman ranta-asemakaava

Ranta-asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 23.4.2018 § 26.

Kunnanhallitus on 14.8.2018 § 260 tekemällään päätöksellä määrännyt Akanvuoma/Taivaanvalkeat ranta-asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Ranta-asemakaava tulee voimaan, siltä osalta johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan, 12.9.2018

Kaavaselostus.pdf (12.96 MB)

 

Ahvenjärvi, korttelit 70-82

Ranta-asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.11.2007 § 57.

 

Ahvenjärven korttelit 40, 42, 43, 45, 47

(tilat RN:ot 21:57 ja 21:60)

Kittilän kunnanvaltuusto on hyväksynyt ranta-asemakaavamuutoksen 16.3.2009 § 41.

 

Harrisaajon ranta-asemakaava

(tilat RN:ot 17:13, 16:32, 16:66)

Kittilän kunnanvaltuusto on hyväksynyt ranta-asemakaavan 16.3.2009 § 44.

 

Tuulijoen ranta-asemakaava

(tilat RN:ot 17:118, 17:119 ja 17:120)

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 16.3.2009 § 43.

 

Lainiojoen-Vesikkopalon ranta-asemakaava

(korttelit 4, 5, 21, 22)

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 16.3.2009 § 42.