Asemakaavat

 

Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavassa osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja siinä ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemankuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Asemakaavan laatiminen etenee seuraavanlaisesti:

- Kunnanhallituksen päätös asemakaavan laatimisesta
- Ilmoitus kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläpito
- Viranomaisneuvottelu Lapin ELY-keskuksen ja muiden viranomaisten kanssa
- Kaavan valmisteluaineiston nähtävilläpito

- Kaavaehdotuksen nähtävilläpito
- 2. Viranomaisneuvottelu
- Kaavaehdotus kunnanvaltuuston käsittelyyn

 

Vireillä olevat kaavoitushankkeet

Levin ajantasa.pdf (10.97 MB)

 

Lainvoimaiset asemakaavat ja rakennustapaohjeet

 

Osa Levin ja Kittilän asemakaavoista vuodesta 2001 alkaen.
 

Levin Etelärinteen asemakaavamuutos ja laajennus

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 31.5.2021 § 64. Kuulutettu voimaantulleeksi 8.7.2021

 

Levin korttelin 31 tontin 3 asemakaavamuutos

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 1.6.2020 § 34. Kuulutettu voimaantulleksi 6.8.2020

 

Levin korttelin 965 asemakaavamuutos

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 6.5.2019 § 20. Kuulutettu voimaantulleeksi 18.6.2019

 

Kittilän aluelämpölaitoksen asemakaavan ja asemakaavamuutos

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 4.3.2019 § 7. Kuulutettu voimaantulleeksi 10.5.2019.

 

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 4.3.2019 § 8. Kuulutettu voimaantulleeksi 24.4.2019.

 

Levin asemakaava-alueen kortteleiden 97 ja 98 asemakaavamuutos

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 20.8.2018 § 47. Kuulutettu voimaantulleeksi 24.10.2018.

 

Akanrovan alueen asemakaava II-vaihe

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13.12.2017 § 84. Kuulutettu voimaantulleeksi 26.4.2018.

 

Immeljärven korttelin 690 asemakaavamuutos (Tila Joensuu RN:o 20:25)

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.5.2016 § 30. Kuulutettu voimaantulleeksi 5.7.2016.

 

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Kunnanvaltuuston hyväksynyt 20.6.2016 § 38. Kuulutettu voimaantulleeksi 12.8.2016.

 

Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos korttelit 250-253 ja kortteli 219 tontti 4

(Ylä-Kittilän niitty)

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 28.9.2015 § 46.

 

Kittilän teollisuusalueen asemakaava

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 28.9.2015 § 47.

 

Levin Rakkavaara 9 asemakaava ja
Levin korttelin 420 asemakaavamuutos

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.6.2015 § 37.

 

Ylä-Levi, korttelit 1154 ja 1156/1 (osa 1)

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 29.3.2010 § 13.

 

Ylä-Levin (osa 2)

Asemakaavan on kunnanvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2013 § 53.

 

 

Levin korttelin 27 tontin 1, korttelin 31 tontin 7 ja korttelin 299 (Hissitien asemakaava, osa 2)

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 23.3.2015 § 18.

 

Levin korttelin 32 tontit 1, 2 ja 4 sekä korttelin 36 tontit 2 ja 3 (Hissitien asemakaava, osa 1)

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.1.2015 § 6.

 

Levin kortteli 33/1 ja 6 sekä kortteli 35/5

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.8.2014 § 31.

 

Kittilän kirkonkylän kortteli 348 (koulukeskus) ja palloilukentän alue

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 8.4.2013 § 38.

 

Levin Ounasrannan sähköasema

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013, § 41.

 

Levin Utsuvaara kortteli 820

Asemakaavamuutoksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.2.2013 § 32.

 

Levin korttelit 150, 165 ja 166 (Sirkan koulu ja päiväkoti)

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.2.2013 § 31.

 

Levin korttelit 503 ja 547 (Levijärven alue)

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.1.2013 § 27.

 

Levin keskustan korttelit 30-37

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2001 § 45.

 

Levintori

Asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 31.1.2006 § 5

 

Rakkavaara VII

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 19.12.2003 § 59.

 

Rakkavaara VIII

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2001 § 106.

 

Utsu I

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2001 § 105.

 

Utsu II

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.9.2006 § 61.

 

Kirkonkylän urheilukenttä

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.01.2012 § 4.

 

Akanrovan asemakaavamuutos (Ounasjoentien alue)

Asemakaavamuutoksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.03.2011 § 16.

 

Kirkonkylän aluelämpölaitos

Asemakaavamuutoksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 26.09.2011 § 41.

 

Taalo korttelit 722-747

Asemakaavamuutoksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 § 68.

 

Tievan alue korttelit 659 ja 972

Asemakaavamuutoksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 31.1.2011 § 5.

 

Atri

Asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.2.2008 § 11.

Atri, asemakaava.pdf (477.78 KB)

 

Golf-ranta

Asemakaavan on Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.5.2008 § 32.

 

Levin  korttelit 205 ja 206

Asemakaavamuutoksen on Kittilän kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.5.2008 § 34.

 

Levin lounaisrinne

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 30.6.2008 § 52.

  

Rakentamistapaohjeet kunnahallitus on hyväksynyt 26.8.2008 § 492

 

Hamppujärven alue

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 30.6.2008 § 54 asemakaavamuutoksen.

 

Lähirakka

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 16.3.2009 § 40.

 

Sirkan kyläalue

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 30.6.2008 § 53.

 

Levin korttelit 610, 617 ja 618

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 28.6.2010 § 42.

 

Lainvoimaiset ranta-asemakaavat ja rakennustapaohjeet

Ounaslohen ranta-asemakaava

Ranta-asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 24.6.2019 § 30.

Kunnanhallitus on 11.2.2020 § 31 tekemällään päätöksellä määrännyt Ounaslohen ranta-asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Ranta-asemakaava tulee voimaan, siltä osalta johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan 7.5.2020

Valituksen alaisia alueita ovat korttelit 13, 14, 21 ja 22.

 

Taivaanvalkeat / Akanvuoman ranta-asemakaava

Ranta-asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 23.4.2018 § 26.

Kunnanhallitus on 14.8.2018 § 260 tekemällään päätöksellä määrännyt Akanvuoma/Taivaanvalkeat ranta-asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Ranta-asemakaava tulee voimaan, siltä osalta johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan, 12.9.2018

Kaavaselostus.pdf (12.96 MB)

 

Ahvenjärvi, korttelit 70-82

Ranta-asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.11.2007 § 57.

 

Ahvenjärven korttelit 40, 42, 43, 45, 47

(tilat RN:ot 21:57 ja 21:60)

Kittilän kunnanvaltuusto on hyväksynyt ranta-asemakaavamuutoksen 16.3.2009 § 41.

 

Harrisaajon ranta-asemakaava

(tilat RN:ot 17:13, 16:32, 16:66)

Kittilän kunnanvaltuusto on hyväksynyt ranta-asemakaavan 16.3.2009 § 44.

 

Tuulijoen ranta-asemakaava

(tilat RN:ot 17:118, 17:119 ja 17:120)

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 16.3.2009 § 43.

 

Lainiojoen-Vesikkopalon ranta-asemakaava

(korttelit 4, 5, 21, 22)

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 16.3.2009 § 42.