Levin matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelma

Tutustu:

 

Hankkeen taustaa

Jätehuoltoon ja kierrätykseen tartuttiin pontevasti Levillä syksyllä 2019. Tavoitteena oli kehittää alueen jätehuoltoa muun muassa jätteiden lajittelun ja kierrätyksen osalta. Samalla valmistauduttiin lainsäädännön kiristyviin kierrätysvaatimuksiin.

Jätehuolto ja kierrättäminen koskevat jokaista yrittäjää, asukasta ja matkailijaa päivittäin. Jätehuollon tulee toimia laadukkaasti ja kierrätyksen tulee olla vaivatonta. Parempia kierrätysmahdollisuuksia on Levillä toivottu jo pitkään. Levin matkailukeskuksen yli 60 ravintolaa, yli 2,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja lähes 900 asukasta takaavat sen, että jätettä syntyy paljon ja monipuolisesti. Levin alueen kaikilta toimijoilta toivotaan nyt aktiivista osallistumista ja ajatusten esittämistä, jotta jätehuoltoon pystytään vaikuttamaan mahdollisimman tehokkaasti.

Levin matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelman laatiminen –hanketta toteutti Kittilän kunta yhteistyössä Lapin Jätehuolto kuntayhtymän kanssa. Hanke sai Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta valtion avustusta. Hankeaika oli 1.8.-31.12.2019.

Suurkiitos kaikille yhteistyökumppaneille ja Levin jätehuollon kehittämissuunnitelman laatimiseen osallistuneille!

 

Ota yhteyttä