Sosiaaliasiamies

Kittilän kunta ostaa sosiaaliasiamiehen palvelut Merikratos Oy:ltä.

Miksi olisin yhteydessä sosiaaliasiamieheen?

Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa. Ota yhteyttä sosiaaliasiamieheen, jos

 • haluat neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen asiakkaana
 • haluat neuvoja sosiaalipalveluita tai varhaiskasvatusta koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä
 • haluat puolueetonta tietoa sosiaalihuoltoon tai varhaiskasvatukseen liittyvästä lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta asuinkunnassasi
 • olet epävarma sinulle (tai läheisellesi) kuuluvista sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen palveluista tai tyytymätön saamiisi palveluihin
 • olet tyytymätön sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen työntekijän tai hänen esimiehensä taholta saamaasi kohteluun tai koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi
 • et ymmärrä asiassasi tehtyjä sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen päätöksiä tai sopimuksia

Sosiaaliasiamiehen tehtävät

(laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 24 §)

 • Neuvoa asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
 • Avustaa muistutuksen ja kantelun teossa.
 • Tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
 • Toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
 • Seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä hyvinvointialueella ja antaa siitä selvityksen vuosittain hyvinvointialueelle.  
 • Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä. 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot

Neuvonta: ti klo 12-15 ja ke-to klo 10-13, puh. 050 341 5244 
Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja): sosiaaliasiamies@merikratos.fi