Kierrätys ja jätehuolto

Yhdyskuntajätteen jätehuolto Kittilän alueella kuuluu Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapecolle. Yhdyskuntajätettä ovat kotitalouksissa syntyneet ja tuotannossa, erityisesti palvelualoilla, kertyneet kotitalousjätteisiin verrattavat jätteet. Yhdyskuntajätettä syntyy vakituisen asumisen lisäksi muun muassa asuntoloissa, kesämökeissä, vuokrattavissa lomamökeissä ja -osakkeissa sekä muissa majoituspalveluja tuottavissa yrityksissä, joilla ei ole hotellinomaisia palveluja. 

Kiinteistön haltijan tulee tehdä sopimus Lapecon kanssa. Lapecon palveluista ja hinnoista saa lisätietoa Lapecon sivuilta.

Vanhan jätelain (1072/1993) mukainen ns. sopimusperusteinen jätteenkeräys, jossa kiinteistön haltija/jätteen tuottaja sopi itse jätteen poiskuljetuksesta valitsemansa yrityksen kanssa, EI ole käytössä yhdyskuntajätteille. 

Kiinteistöittäinen kierrätys koskee taajamassa sijaitsevia kiinteistöjä, joissa on vähintään 5 huoneistoa. Muiden kiinteistöjen asukkaat voivat toimittaa kierrätettävät jätteensä kierrätyspisteille.

Yritykset, myös hotellinomaisia palveluja tarjoavat majoitusyritykset, tekevät jätehuoltosopimuksensa suoraan haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa.

Ota yhteyttä