Kittilän moottorikelkkareitit

Kittilän kunnan alueella on erinomaiset mahdollisuudet nauttia Lapin maisemista kelkkaillen.

Kuva
Moottorikelkka ja kelkkailija merkityllä kelkkareitillä

Virallisia moottorikelkkareittejä on 900 kilometriä, sen lisäksi on yksi kelkkaura, Pulju-Kappera, 18 km. Levikeskuksen läpi kulkee kilometrin pituinen kelkkaväylä. Reittien rakentamisesta ja huollosta vastaa Kittilän kunnan tekninen toimi. Reittien lanauksesta vastaa Oy Levi Ski Resort Ltd.

 

Moottorikelkkakartat

 

Kartta-aineiston lupan:o 52/MML/12 Huomioithan, että kartat ovat vain katseluversioita, eikä niitä voi tulostaa. Painetun kelkkareittikartan koko Kittilän kunnan alueen kelkkareiteistä (900 km) voi ostaa Levin Matkailusta (puhelin +358 16 639 3378) sekä alueen kaupoista. Karttoja myydään myös Kittilän kunnan neuvonnassa (puhelin 0400 356 500).

Levin alueen kelkkareittikartta löytyy myös Levin sivuilta kohdasta Kartat.

 

Sähköinen Kelkkapalvelu

Ajantasaista tietoa Levin kelkkareittien tilanteesta saa sähköisestä Kelkkapalvelusta
Lisätietoa palvelusta ja linkki palveluun Levin sivuilta.

https://www.infogis.fi/levimk/

- Voit tehdä laajennettuja karttavalintoja tarkennetuilla zoom-toiminnoilla, tarkastella maastokarttaa tai bongata tuttuja paikkoja ilmasta käsin hyödyntäen ortoilmakuvaa. 
- 3D mahdollistaa korkeustehosteet, joiden lisäksi kartassa voi valita niin sanotun kohokuvanäkymän korkeusvyöhykkeineen kaikille kartoille.
- Kelkkareittien kunnossapitotilanne esitettynä eri väreillä.
- Kelkkareittien varsille sijoittuvien kahviloiden, kotien, laavujen ja taukotupien sijainnit.
- Palvelun avulla voi mitata kelkkareittien pituuksia ja tallentaa omia karttanäkymiä taukopaikkoineen.
- Voit jakaa linkkejä sosiaalisessa mediassa tai sähköpostilla.
-  Levin Kelkkapalvelussa on kiinnitetty huomiota erityisesti palvelun helppokäyttöisyyteen, ajantasalla olevaan sisältöön, laadukkaaseen karttapohjaan ja mobiilikäyttöön GPS-paikannuksella.

 

Tietoa reittien ylläpidosta

- Jääreitit merkataan jään vahvuuden ollessa noin 20 cm.
- Reitti on virallisesti käyttöönotettu, kun ensimmäinen lanaus on suoritettu.
- Reittiverkosto pyritään lanaamaan mahdollisimman kattavasti riippuen talviolosuhteista.
- Merkatuilla reiteillä tulee pysyä ja reiteillä tulee noudattaa liikennesääntöjä ja -merkkejä.

 

Ohjeita reiteillä kulkiessa

- Merkatuilla reiteillä tulee pysyä
- Mottoorikelkkareiteillä olevia ohjeita ja liikennemerkkejä on aina noudatettava
- Kelkka tulee olla rekisteröity ja vakuutettu
- Reitillä ajaminen edellyttää vähintään T-luokan ajokorttia (15 v.)
- Kuljettajan ja matkustajan on käytettävä suojakypärää
- Huomioi, että Kittilän kunnan alueella moottorikelkkareitit ovat maanmittaustoimituksella virallistettuja ja niillä noudatetaan tieliikennelain määräyksiä moottorikelkkailusta. Poliisi valvoo kelkkaliikennettä virallisilla reiteillä.
- Suurin saliittu ajonopeus reiteillä on 60 km/h, jääpeitteisillä vesialueilla 80 km/h ellei siitä ole rajoituksin toisin määrätty.
- Perävaunullisella kelkalla, jossa on matkustajia, suurin sallittu nopeus on 40 km/h.
- Jääalueille merkatut reitit ovat ohjellisia, jokaisen tulee tarkkailla jään kantavuutta liikkuessaan jääalueilla, liikkuminen tapahtuu omalla vastuuulla.
- Reiteillä voi tapahtua muutoksia, joista pyritään tiedottamaan kunnan sivuilla ja myös maastossa, joten seuraa reiteillä olevia opasteita.

 

Vahingon sattuessa

Reittiverkostolla on kilometrin välein keltainen pelastuskoodimerkki. 
Soita hätänumeroon 112 ja luettele lähimmän pelastuskyltin tiedot.
Pelastusmerkin tietojen perusteella pelastushenkilökunta löytää paikalle.

Esimerkkikuva yhdestä pelastuskoodimerkkitaulusta.