Tiet ja kadut

Täältä löydät tietoa Kittilän kunnan ylläpitämistä teistä ja kaduista ja voit antaa niistä palautetta.

Kittilän kunnalla on hoidettavana Kittilän kirkonkylällä ja Levillä katuja noin 125 km, kevyen liikenteen väyliä noin 22 km sekä yleisiä alueita noin 3 hehtaaria. Katujen talvihoitoon sisältyy myös kunnan kiinteistöjen piha-alueita noin 6,5 hehtaaria.

 

Ajankohtaista:

Kittilän kunta avustaa yksityisteiden perusparantamista

Yli 70-vuotiaille myönnettävä Kittilän kunnan talvikunnossapitoavustus haettavissa 30.4.2024 mennessä

Kittilän kunnan yksityistieavustukset on haettavissa 31.1.2024 mennessä

Ely tiedottaa - Yksityisteiden valtionavustuksiin odotetaan korotuksia vuodelle 2023 – avustukset haetaan sähköisesti

 

Katujen talvihoito

Kittilän kirkonkylä
Talvikaudet 10/2023 - 5/2026
Kuljetusliike Leppänen Oy, päivystysnumero 0400 394 410

Talvihoidon piiriin kuuluvat kohteet:


Urakkaan kuuluvat työt yleisesti: auraus, liukkaudentorjunta, hiekoitushiekan kevätharjaukset.

Levin alue
Talvikaudet 10/2019 - 5/2024
YIT Suomi Oy, päivystysnumero 040 1616190

Talvihoidon piiriin kuuluvat kohteet:

 

Urakkaan kuuluvat työt yleisesti: auraus, mukaanlukien tori- ja kävelykatualueet puhtaanapitotöineen, liukkaudentorjunta ja hiekoitushiekan kevätharjaukset.

 

 

Talvikunnossapitoluokat

Katujen, sorateiden, kevyen liikenteen väylien ja piha- sekä pysäköintialueiden auraukset suoritetaan kunnossapitoluokkien edellyttämällä aikataululla ja laatuvaatimuksilla. Pääsääntönä on, olosuhteista riippuen, että auraustyöt olisivat pääosin suoritettuna ennen liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16).

 

Taulukko. Lumen poiston laatuvaatimukset sään ja kelin muutostilanteissa

Toimenpideaika tarkoittaa aikaa sateen päättymisestä ajoradan aurauksen loppuun saattamiseen.

Liukkaudentorjuntaa suoritetaan karhentamalla ajoradan pintaa tai/sekä hiekoittamalla. Pääsääntönä on, olosuhteista riippuen, että kunnossapitoluokan 1 katujen, teiden ja alueiden liukkaudentorjunta olisi pääosin suoritettuna ennen liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16).

Talvikunnossapitoon liittyvät kiireelliset palautteet suositellaan annettavan suoraan urakoitsijoille (yhteystiedot yllä) sekä virka-aikana puhelin 040 6313751.

Vikailmoituksen voi tehdä myös antamalla palautetta kunnan Palautekanavan kautta.

 

Tienkäyttäjän linja, palveluväylä ja ELY:n tiestön talvikunnossapidon seuranta

Tienkäyttäjän linja (palvelun toteuttaa Liikennevirasto)

Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie.

 

Palveluväylä (palvelun toteuttaa Liikennevirasto ja ELY-keskus/liikenne)

Liikenteen asiakaspalvelu Palveluväylä

Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

 

Teiden viitat ja opasteet

Viittojen ja opasteiden käytöstä Kittilässä kerrotaan kattavasti Rakennetun ympäristön laatukäsikirjassa.