Koulujen oppilasmäärät

Kittilän kunnan koululaitoksen oppilamäärät lukuvuonna 2020–2021

Esikoulu + alakoulu yhteensä 469

Yläkoulu yhteensä 195

Peruskoulu yhteensä 601

Lukio 108

Oppilaita Kittilän kunnan koululaitoksessa yhteensä 772