Toimielimet

Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat

Kittilän kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto, jossa on 27 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Lisätietoa kunnanvaltuustosta sekä kokouspäivämäärät löytyy sivulta Kunnanvaltuusto. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, ja niitä voi tulla seuraamaan paikan päälle tai katsoa verkkolähetyksistä ja -tallenteista. Kunnan muiden toimielinten kuin valtuuston kokoukset ovat suljettuja, ellei toimielin päätä pitää kokoustaan julkisena.

Kunnanvaltuusto valitsee 9-jäsenisen kunnanhallituksen, joka johtaa kunnan taloutta ja hallintoa sekä toimeenpanee valtuuston päätökset. Lisätietoa kunnanhallituksesta ja kokouspäivämääristä sivulta Kunnanhallitus.

Tietoa muista kunnan toimielimistä löytyy sivulta Lautakunnat.

Kittilän kunnassa toimivat vaikuttamistoimielimet ovat nuorisovaltuusto, vanhus -ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Virallisten toimielinten lisäksi kunnassa voi olla vapaamuotoisia apu- ja valmisteluelimiä ilman muodollista toimielimen asemaa. Tällaisia ovat esimerkiksi johtoryhmä ja erilaiset työryhmät.