Kunnanvaltuusto

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Kunnanvaltuuston kokoukset

Kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan kunnan verkkosivujen lisäksi kunnan ilmoitustaululla, Kittilälehdessä ja Lapin Kansassa. Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä. Kittilän kunannvaltuuston kokouksia voi tulaa seuraamaan paikan päälle, ja niitä voi seurata verkkolähetyksinä ja tallenteista kokouksen jälkeen.

Kunnanvaltuuston kokousajat

Kunnanvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanvaltuuston kokousten verkkolähetykset ja tallenteet
 

Kittilän kunnanvaltuusto 2021 - 2025

Valtuuston puheenjohtajiston toimikausi on valtuustokausi.

Puheenjohtajisto ja valtuuston jäsenet:

Aki Nevalainen, Vas., puheenjohtaja

2Kai Jussila, Kesk., 1. varapuheenjohtaja

Toni Kenttälä, PS, 2. varapuheenjohtaja

Inkeri Yritys, OMK, 3. varapuheenjohtaja

Jouko Nikkinen, Kesk.

Pekka Rajala, Kesk.

Juha Hettula, Kesk.

Marita Toivanen, Vas.

Pirjo Junttila-Vitikka, Kesk.

Tiina Huilaja, Vihr.

Mikko Rauhala, Vas

Maija-Leena Linnala, OMK

Tarmo Salonen, PS

Sirkka Hangasvaara, Kesk.

Jukka Poti, Kok.

Akseli Erkkilä, KL

Kai Jussila, Kesk.

Aila Moksi, SDP

Tuomas Similä, Kesk.

Outi Marttila, OMK

Mikko Lompolo, PS

Arto Hettula, SDP

Susanna Kantola, Kesk.

Saana Veltheim, Vihr.

Paula Nevalainen, Vas.

Esa Ylläsjärvi, OMK

Antti Pekkala, PS

1Ville Jokela, Kesk.

 

1Päätös Kvalt 30.12.2022 § 3 asti: Timo Kurula, Kesk.

2Päätös Kvalt 28.6.2023 § 47 asti: Pirjo Junttila-Vitikka, Kesk.

2Päätös Kvalt 25.3.2024 § 17 asti: Tuomas Similä, Kesk.

 

Kunnanvaltuuston jäsenten ja varajäsenten sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kittila.fi.

Valitut valtuutetut ja varavaltuutetut vertailuluvuttain
(Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 16.6.2021, § 46 Vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen vahvistaminen, liite 4).