Jalkautuva nuorisotyö

Ajan viettäminen kavereiden kanssa eri paikoissa on nuorille tyypillistä ja normaalia. Jotta nuorille tarjotut palvelut ja palveluntarve kohtaavat, on nuorisotyön tärkeää jalkautua ja liikkua siellä missä nuoretkin. Jalkautumisen avulla nuorisotyö pystyy elämään ajassa ja seuraamaan nuoria puhuttavia ilmiöitä ja nuorten kulttuuria reaaliaikaisesti.

Yksi keskeisimmistä tavoitteista nuorisotyössä on laaja-alainen saavutettavuus. Jalkautumalla nuorten keskuuteen heidän suosimiin paikkoihin, mahdollistuu myös sellaisten nuorten kohtaaminen joita perusnuorisotyössä ei tavoita. Myös nuorisotiloilla käyviä nuoria opitaan tuntemaan paremmin, kun heitä kohdataan laajasti erilaisissa ympäristöissä.

Jalkautuvasta ja liikkuvasta nuorisotyöstä hyötyy koko yhteisö. Säännöllinen havainnointi tuo tietoa ilmiöistä, jotka muuten saattaisivat jäädä piiloon. Nuorten kohtaamisen ja hiljaisten signaalien havaitsemisen avulla luodaan julkisista ja puolijulkisista paikoista kaikille turvallisempia.

Pelkästään turvallisen aikuisen läsnäolo on tärkeää ja ennaltaehkäisee tilanteita joita voisi syntyä ilman tätä.

Jalkautuvaa nuorisotyötä voi tehdä yhdessä esimerkiksi etsivän nuorisotyön ja seurakunnan nuorisotyön kanssa.

Ota yhteyttä