Ympäristönsuojelu ja ympäristöön liittyvät lupa-asiat

Toimintaa luonnossa ja ympäristössä säätelevät muun muassa ympäristönsuojelulaki, vesilaki, maa-aineslaki, jätelaki, ulkoilulaki, maastoliikennelaki ja vesiliikennelaki.

Kuva
keltaiset kukat

Ympäristönsuojeluviranomaisen ajankohtaiset asiat

Kuntien on laadittava ilmastosuunnitelmat ilmastolain muutoksen myötä

"Ilmastosuunnitelman tulee sisältää muun muassa tavoitteen kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisestä kunnassa sekä toimet, joilla päästöjä vähennetään. Kunta voisi asettaa myös sopeutumiseen ja nieluihin liittyviä tavoitteita ja toimia.  

Kunnille myönnettäisiin valtionavustusta ilmastosuunnitelman laatimiseen. Hallitus on sopinut kevään 2022 kehysriihessä, että kuntien ilmastosuunnitelmien laatimiseen varataan noin 2,6 miljoonaa euroa vuosittain.

Kunnan ilmastosuunnitelma on laadittava tai päivitettävä vähintään kerran valtuustokaudessa ja suunnitelman hyväksyy valtuusto."

Lue lisää Valtioneuvoston tiedotteesta.

 

Betonimurskeen jätteeksi luokittelu muuttuu 1.9.2022

Lue lisää uudesta jätebetonia koskevasta Valtioneuvoston asetuksesta Ympäristöministeriön tiedotteesta. Uuden asetuksen voit lukea kokonaisuudessaan Finlex-lakitietosivustolta.

 

Ilmastolain uudistus asettaa uusia tavoitteita hiilineutraaliuden saavuttamiseksi

Lue lisää uudesta ilmastolaista ja lain mukaisista tavoitteista Ympäristöministeriön sivuilta

 

Jätelainsäädännön uudistus koskee niin asukkaita kuin yrityksiä

Lue lisää jätelainsäädännön uudistumisesta ja asukkaita sekä yrityksiä koskevista muutoksista täältä

 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimishanke on käynnistynyt

Lue lisää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta ja laatimishankkeesta täältä.

 

Ota yhteyttä