Korkeakoulut, jatko- ja täydennyskoulutus

Rovaniemellä toimiva Lapin Yliopisto sekä Lapin korkeakoulut on koottu helposti löydettäväksi Lapin Maakuntakorkeakoulu-portaaliin, jossa on esitelty myös aikuiskoulutuspalveluja.

Lapin Ammattikorkeakoulu sekä Lapin kesäyliopisto tarjoavat runsaasti jatko- ja täydennysopintomahdollisuuksia.

Ammattikorkeakoulut tarjoavat verkko-opiskelumahdollisuuksia.

Kittilässä Lapin koulutuskeskus REDU tarjoaa aikuis- ja monimuoto-opetusta.