Kittilän kunnan talous

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kittilän kunnan tilinpäätökset tasekirjat vuodelta 2009 eteenpäin löytyvät kunnan sivuilta kohdasta kittila.fi/tilinpaatokset.

Talousarvio on kunnan varainhoitoa koskeva suunnitelma. Kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavan vuoden talousarvion ennen meneillään olevan vuoden loppua. Kittilän kunnan talousarviot vuodesta 2011 alkaen ovat nähtävillä sivulla kittila.fi/talousarviot.

Hallinto- ja talousosaston yhteystiedot löytyvät kohdasta kittila.fi/hallinto-ja-talousosasto.

 

Verotus ja rahoitus

Kunnallisverotus:

- tuloveroprosentti 7,60 %

Kiinteistöverotus:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,16 %

- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41 %

- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,20 %

- rakentamaton rakennuspaikka 0,00 %

- voimalaitokset 3,1 %

- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %

(veroprosenttitiedot päivitetty 2024)

Ota yhteyttä