Saavutettavuus

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.kittila.fi ja on päivitetty 1.6.2021.

Saavutettavuus

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria noudattamaan Euroopan Unionin saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) on kansainvälinen ohjeistus verkkosisältöjen saavutettavuudesta. Lain mukaan verkkosivustojen ja sovellusten on täytettävä WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerit. Saavutettavat digitaaliset palvelut ovat helppokäyttöisiä kaikille käyttäjille. Kun saavutettavuus on huomioitu, mahdollisimman monet ihmiset voivat käyttää digitaalisia palveluita itsenäisesti.

Nykyinen tila

Palvelu on osittain ohjeidenmukainen: osa sisällöstä ei vielä noudata saavutettavuusstandardia.

Käyttäjät saattavat kohdata nykyisellä sivustolla saavutettavuuteen liittyviä ongelmia, Nykyisille sivuille toteutetaan jatkuvaa saavutettavuustestausta, ja havaitut puutteet pyritään korjaamaan.

Jos huomaat sivustolla ongelman, voit ottaa meihin yhteyttä – yhteystiedot kohdassa saavutettavuuden puutteista ilmoittaminen.

Tavoite ja toimenpiteet

Kittilän kunnan tavoitteena on pyrkiä digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa vähintään WCAG-ohjeistuksen mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon.

Kittilän kunta varmistaa saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:

  • Verkkosivujen uudistusprojektin aikana 2021 varmistettiin, että sivusto vastaa mahdollisimman pitkälti saavutettavuusvaatimuksia.
  • Verkkosivujen saavutettavuutta tarkkaillaan jatkuvasti teknisen työkalun avulla ja havaittuja puutteita korjataan osana verkkopalvelun kehittämistyötä.
  • Verkkosivuille sisältöä päivittävät perehtyvät saavutettavan sisällön tuottamiseen, ja osaamista ylläpidetään jatkuvasti.

Saavutettavuuden puutteista ilmoittaminen

Jos huomaat sivustolla korjattavia saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille.

Sähköpostiin kirjaamo@kittila.fi tai palautekanavan kautta.

Ei-saavutettavia sisältöjä voi pyytää saavutettavassa muodossa. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016000.