Kittilän kylät

Tutustu Kittilän kyliin - joita on yli 30!

Kuva
kittilan_kylat_2013.png

Kittilän kunnassa on yli 30 kylää, joiden asukasmäärät vaihtelevat alle kymmenestä useaan sataan. Kunnan pinta-ala on laaja – pohjoisimman ja eteläisimmän kylän etäisyys toisistaan on yli 140 kilometriä. Kyliä yhdistävät kauniit järvi-, joki-, suo- ja tunturimaisemat. Jokivarsiasutus ja vanhat säilyneet kyläkokonaisuudet tuovat tuntua entisajan maisemista. Useissa kylissä on vanhoja pihapiirejä ja peltoaukeita sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Yhteensä koko Kittilän alueella asuu noin 6400 asukasta.

Lisätietoa kylistä löydät kyläkohtaisilta alasivuilta ja kyläesitteistä. Useilla kylillä on myös omia www-sivuja, linkit niihin löytyvät myös alasivuilta. Kylien yhteyshenkilöinä toimivat kyläyhdistysten ja -toimikuntien puheenjohtajat ja sihteerit, yhteystietoja löytyy Kylien yhteystiedot -sivulta.

 

Enämpi elämistä Kittilän kylissä

Kittilän kylät tarjoavat hyvän asuinympäristön, monenlaisia harrastusmahdollisuuksia ja virkeän yhdistyselämän. Kittilän kylissä voi viettää vapaa-aikaa monipuolisesti - sen takaavat luonto, lukuisat ohjelmapalvelut ja kulttuurinähtävyydet sekä erilaiset majoitusvaihtoehdot. Kylistä löytyy luonnonrauhaa ja tiiviitä kyläyhteisöjä. Useat vuotuiset tapahtumat järjestyvät aktiivisten ihmisten voimin. Kittilän kylissä voi asua rauhallisessa ja turvallisessa ympäristössä lähellä kehittyvää ja kansainvälistä keskusta.

 

Tekemistä Kittilän kylissä

Luonto, lukuisat ohjelmapalveluaktiviteetit ja kulttuurin toimijat tuovat Kittilän kyliin mahdollisuuksia monipuoliseen vapaa-ajan viettoon. Kylissä voi majoittua kyläyhteisön keskellä vanhoissa kunnostetuissa kouluissa, mökkikylissä, maatiloilla, porotiloilla ja jopa lumikylissä. Kittilän kylät tarjoavat harrastusmahdollisuuksia ja virkeää yhdistyselämää. Useat vuotuiset tapahtumat järjestyvät kylissä aktiivisten ihmisten panoksella. Muun muassa matkailun ja kaivosteollisuuden tuoman kehityksen myötä modernin ja kansainvälisen tunnelman saaneessa Kittilässä perinteinen elämänmeno näkyy vielä kylissä, taiteessa ja tapahtumissa.

 

Kittilän kylien yhteystiedot

Monissa kylissä toimii kylätoimikunta, joka kehittää kylää, järjestää tapahtumia ja kokoontuu säännöllisesti. Kyliä koskevissa asioissa kannattaa olla yhteydessä kylätoimikuntiin. Yhteystiedot löydät Kylien yhteystiedot -sivulta.

 

Kittilän kylien neuvosto

Kylätoimikuntien yhteistyöelimenä toimii Kittilän kylien neuvosto. Yhteystiedot löydät Kylien yhteystiedot -sivulta.

 

 

Kylien kehittäminen

Vuonna 2010-2013 on käynnissä Kideve Elinkeinopalveluiden vetämä Kittilän kylähanke, jossa kylien kehittäminen on painopisteenä. Lisätietoja hankkeesta Kidevestä

 

Lisää kylistä

Valikosta kunkin kylän kohdalta löytyy lisätietoa kylästä. Osalla kylistä on omat kotisivut. Kideve Elinkeinopalveluiden Kittilän kylä- ja investointihankkeissa kesällä 2010 videokuvattiin Kittilä kyliä ja vuonna 2012 toteutettiin useisiin kyliin infokyltti. Katso, miltä Kittilän kylillä näyttää!

 

Mikä oikeastaan on kylä?

Kylä voidaan määritellä monella tapaa, esimerkiksi asumusten, maarekisterin tai alueen tarjoamien palveluiden, erilaisten perinteisten seurojen tai koulupiirien muodostamien alueiden perusteella. Perinteisten elinkeinojen muututtua useista kylistä on tullut asumapaikkoja, joista töissä käydään kylän ulkopuolella. Useissa kylissä on myös aktiivisia vapaa-ajan asukkaita. Kylä voidaankin määritellä kylätoiminnan kannalta. Kylä muotoutuu sen mukaan, minkä alueen asukkaat ovat alkaneet toimia yhdessä. Toiminta on usein vapaamuotoisten kylätoimikuntien ja rekisteröityjen kyläyhdistysten vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Kylissä järjestetään yhteisiä tapahtumia, viritellään talkootoimintaa kylän hyväksi ja ilmeen kohentamiseksi ja tehdään esityksiä viranomaisille oman kylän palvelujen säilymiseksi ja parantamiseksi. (Lähde: Wikipedia)

Visualisoitu karttakuva Kittilän kylistä

Kartta on Kittilän kylät -esitteestä (2013), taitto Mainostoimisto Seven 1, Rovaniemi.