Tepasto

Elinvoimainen kylä sijaitsee Ounasjokivarressa tunturien tuntumassa. Kylän luonnetta kuvaa vireä matkailutoiminta sekä yhä säilyneet maa- ja porotalous. Asukkaita on hyvän matkaa toista sataa toivottamaan tervetulleeksi Tepastoon – Tunturien Tuntumaan!

Sijainti: noin 50 kilometriä Kittilän kirkonkylältä pohjoiseen

Asukasluku: noin 115

Käynti- ja luontokohteita: Kuononiemen laavu, Hiekkasaaren uimapaikka, koulun kota, luontopolku koululta sekä maahiskalliot ja laavu, pitkospuut, Sillankorvan uimaranta ja levähdyspaikka sekä veneenlaskupaikka, Perhejärven kota

Tepaston kylävideo YouTube-sivustolla, kuvattu kesällä 2010.

 

Tepaston Maa- ja Kotitalousseura ry
Puheenjohtaja Anja Keskitalo
Puhelin 040 701 2705
S-posti anja.kesk@gmail.com

Sihteeri Vuokko Mäntymaa
Ounasjoentie 2666, 99150 Tepasto
Puhelin 040 706 2840
S-posti vuokko.mantymaa@pp.inet.fi

Tepaston kylän www-sivut: www.kittilankylat.fi/tepasto/

 

(Huom. kyltti on vuodelta 2012, palvelutiedot voivat olla osin muuttuneet)