Lonnakko

Lonnakko sijaitsee Sirkassa Levitunturin eteläpuolella. Lonnakon niittyalue käsittää kolme taloa pihapiireineen: Lonnakko, Harjula ja Koskela. Alueella on ketoja, niittyä ja entisiä peltoja ja sieltä on tavattu mm. seuraavia kasveja: pussikämmekkä, tunturikurjenherne, tunturinurmikka, jäkki, kissankello ja nurmitatar. Alueen pinta-ala on 9 hehtaaria. Lonnakon niityillä kasvaa uhanalainen ahonnoidanlukko.

Levin alueella on tiedossa kolme perinnemaisemakohdetta, jotka ovat Hossan niityt, Lonnakon niityt ja Riikonkosken saaristo. Näistä Lonnakon niityt on kansallisesti arvokas ja muut ovat maakunnallisesti arvokkaita kohteita.

 Lähde: Levin ympäristön osayleiskaava osa-alue 1 ja osa-alue 2