Puistot ja viherrakentaminen

Puistot ja viheralueet

Kunnan puistoista ja viheralueista vastaa yhdyskuntainsinööri. Palautetta viheralueista voit antaa palautekanavan kautta.

Kittilässä toimii kunnan ylläpitämä koirapuisto.

Viherrakentaminen

Kittilässä pohjoinen sijainti ja asettaa vaatimuksia viherrakentamiselle ja erityisesti kasvien valinnalle. Viherrakentamisessa kannattaa suosia alueella luontaisesti kasvavia lajeja. Tämä takaa parhaat mahdollisuudet kasvien menestymiselle sekä ylläpidon helppoudelle. Lisää viherrakentamisesta Rakennetun ympäristön laatukäsikirjassa.

Ota yhteyttä
Yhdyskuntainsinööri Tekninen osasto
Titteli
Ts. yhdyskuntainsinööri
Puhelinnumero
Fyysinen osoite
Valtatie 15, 99100 Kittilä