Puistot ja viherrakentaminen

Puistot ja viheralueet

Kunnan puistoista ja viheralueista vastaa tiemestari. Palautetta viheralueista voit antaa palautekanavan kautta.

Kittilän kunnalla on ylläpidettävänä kaksi leikkipaikkaa ja kaksi leikkipuistoa, lisäksi Kittilän päiväkotien ja koulujen pihat sisältävät leikkivälineitä. Lue lisää leikkipuistoista ja -paikoista.

Kittilässä ja Sirkassa on kunnan ylläpitämät koirapuistot.

Viherrakentaminen

Kittilässä pohjoinen sijainti ja asettaa vaatimuksia viherrakentamiselle ja erityisesti kasvien valinnalle. Viherrakentamisessa kannattaa suosia alueella luontaisesti kasvavia lajeja. Tämä takaa parhaat mahdollisuudet kasvien menestymiselle sekä ylläpidon helppoudelle. Lisää viherrakentamisesta Rakennetun ympäristön laatukäsikirjassa.