Ympäristönsuojeluun liittyvät hankkeet

 2022-2024 Kittilän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimishanke

 

 

 

Ympäristönsuojeluviranomainen on aloittanut Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimishankkeen Kittilässä. Hankkeeseen on saatu avustus Lapin ELY-keskuksen vuoden 2021 rahoitushausta. Loput hankkeen kustannuksista osoitetaan ympäristönsuojeluviranomaisen budjetista. Hankkeen valmistelu on käynnistynyt Rakennus- ja ympäristölautakunnassa 1.6.2022 ohjausryhmän nimeämisellä. Ohjausryhmän ensimmäinen kokous on elokuussa 2022.

Hankkeesta tullaan pitämään info-tilaisuus asukkaille sekä kuulemistilaisuudet kunnan toiminnanharjoittajille sekä pohjavesialueiden maanomistajille.

Hankkeen oma sivu: https://kittila.fi/kittilan-pohjavesialueiden-suojelusuunnitelman-laatimishanke-2022-2024

 

2019 Levin matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelma

logot Kittilä, Lapeco, ELY ja YM

Ympäristönsuojeluviranomainen on osallistunut 2019 Levin matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelman laatimiseen Kittilän kunnan, Lapin Jätehuolto Kuntayhtymän ja Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamassa hankkeessa.

Jätehuollon kehittämistoimenpiteiden tavoitteena oli tehdä Levin alueen jätehuollosta kiristyvän jätelainsäädännön mukaista, selkeää, ymmärrettävää sekä eko- ja kustannustehokasta. Tavoitteena oli innostaa kaikki alueen toimijat kehittämään jätehuoltoa, ja saada näin myös alueen jätehuoltopalveluja monipuolistettua. Lisäksi tavoitteena oli vähentää jätteen määrää, pienentää ympäristö- ja terveyshaittojen riskiä sekä lisätä materiaalin hyötykäyttöastetta ja alueellista kiertotaloutta.

Lue kehittämissuunnitelma täältä:

 

2018-2020 Passiiviset hybridipuhdistusratkaisut arktisten valumavesien typen ja raskasmetallien puhdistamiseen (HybArkt)

Kuva
Vipuvoimaa EUlta EAKR

 

 

 

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on osallistunut Oulun yliopiston ja Suomen Ympäristökeskuksen hankkeeseen, jossa on suunniteltu ja mitoitettu passiivisia rakennekokonaisuuksia, joilla voidaan poistaa vesistä typpeä ja raskasmetalleja tarpeen mukaan ympärivuotisesti ja testattu näitä valituissa pilottikohteissa. Lue lisää hankkeesta SYKE:n sivuilta.