Rekisteröinti

Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti

Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti koskee asfalttiasemia, jakeluasemia, betoniasemia, kemiallisia pesuloita ja tiettyjä orgaanisia liuottimia käyttäviä toimialoja sekä energiantuotantolaitoksia, joiden polttoaineteho on vähintään 1 mutta alle 50 megawattia. Tarkemmin rekisteröitävät toiminnat on lueteltu ympäristönsuojelulain liitteessä 2. Eri toimialojen ympäristönsuojeluvaatimuksista ja rekisteröintivelvollisuuksista säädetään viidessä eri asetuksessa. 

Rekisteröinti-ilmoitus kunnalle

Uusien laitosten tulee jättää rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 60 päivää ennen toiminnan aloittamista. Keskisuuren energiatuotantolaitoksen rekisteröinti-ilmoitus tulee jättää kuitenkin viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista. Jos olemassa oleva laitos ei ole rekisteröinyt toimintaansa, ilmoitus tulee tehdä välittömästi. Rekisteröintilomake toimitetaan sähköisesti osoitteeseen ymparisto@kittila.fi tai postitse osoitteeseen Kittilän kunta, ympäristönsuojelu, Valtatie 15, 99100 Kittilä. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pyytää tarvittaessa täydennyksiä ilmoitukseen, merkitsee toiminnan valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja ilmoittaa rekisteröinnistä toiminnanharjoittajalle. Toiminta voidaan aloittaa, kun se on rekisteröity.

Jälkivalvonta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo toimintaa muun muassa tekemällä valvontaohjelman mukaisia tarkastuksia laitoksella. Asetuksissa on säädetty tietyille toimialoille vuosiraportointivelvollisuus. Esimerkiksi betoniaseman on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava valvontaviranomaiselle edellistä vuotta koskeva vuosiraportti.

Ota yhteyttä