Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulaissa on määritelty tiettyjä vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja ilmoitusmenettelyn piiriin. Toiminnot on lueteltu ympäristönsuojelulain liitteessä 4. Ilmoitusvelvollisia toimintoja on esimerkiksi keskikokoiset eläinsuojat, yli 50 linja-auton, kuorma-auton tai työkoneen varikot sekä ampumaradat, joilla ammutaan alle 10 000 laukausta vuosittain.

Ilmoituksen jättäminen ja käsittely

Ilmoitus on jätettävä viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Koneellisen kullankaivuun, sotilaskäyttöön liittyvien toimintojen ja tiettyjen polttoainesäiliöiden ilmoitukset kuuluvat valtion ympäristönsuojeluviranomaiselle (AVI). Muiden ilmoitusvelvollisten toimijoiden ilmoitukset toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kittilän ympäristönsuojeluviranomaiselle toimitettavat ilmoitukset voi lähettää sähköisesti osoitteeseen ymparisto@kittila.fi tai postitse osoitteeseen Kittilän kunta, ympäristönsuojelu, Valtatie 15, 99100 Kittilä. 

Jos ilmoitus on puutteellinen, viranomainen pyytää täydentämään sitä. Ilmoitusta voi täydentää vain yhden kerran viranomaisen asettamassa määräajassa. Yleisessä ilmoitusmenettelyssä viranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen. Viranomainen perii ilmoituspäätöksestä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisen maksun.

Jälkivalvonta

Ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvaa toimintaa valvotaan samoin kuin ympäristöluvallista toimintaa. Valvontatoimenpiteenä on muun muassa valvontaohjelman mukaiset tarkastukset. 

Ota yhteyttä