Asukkaita koskevat muutokset

Kiinteistöittäinen erilliskeräysvelvoite ja rakentamisessa syntyvät jätteet

 

Kunnalliset jätehuoltomääräykset on päivitetty uudistuneen jätelainsäädännön mukaisiksi ja ne astuvat voimaan 1.7.2022. Uudet jätehuoltomääräykset pääset lukemaan täältä (https://lapeco.fi/toimintamme/maaraykset).

 

Kiinteistöittäinen erilliskeräysvelvoite

Kiinteistöittäinen erilliskeräys alkaa Kittilässä uusien jätehuoltomääräysten mukaisesti 1.10.2023.

Kiinteistöittäinen erilliskeräysvelvoite koskee taajamien kiinteistöjä, joissa on 5 tai enemmän asuntoa.

Taajamalla tarkoitetaan rakennustihentymää, jossa on vähintään 200 asukasta.

Kiinteistöittäinen erilliskeräysvelvoite tarkoittaa, että kiinteistölle on järjestettävä seuraavien jätteiden keräysastiat: biojäte*, lasipakkaukset, metallipakkaukset ja pienmetalli, kartonkipakkaukset, muovipakkaukset ja paperi.

*Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan. Lapin Jätehuolto kuntayhtymä (Lapeco) ei ole vielä osoittanut biojätteen erilliskeräyksen aloittamisaikaa. Siihen asti, kunnes biojätteen erilliskeräys alkaa, kiinteistöt voivat tilata biojätteen keräyksen yksityiseltä jätteenkuljetusyritykseltä, kompostoida biojätteensä tai laittaa ne polttokelpoisen jätteen astiaan.

Kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus Lapecon ylläpitämään rekisteriin. Hyväksytty kompostointi-ilmoitus oikeuttaa 10 prosentin alennukseen jäteastian tyhjennyshinnasta tai aluekeräysmaksusta. Ilmoituksella voi myös pidentää jäteastian tyhjennysväliä 8 viikkoon. (Linkki: https://lapeco.fi/asiointi/kompostointi-ilmoitus)

Keräysalueet tullaan määrittelemään tarkemmin Lapecon toimesta. Tarkat keräysalueet tulevat myöhemmin näkyviin Lapecon verkkosivuille. 

 

Keräysalueen ulkopuolella sijaitsevat ja alle viiden asuinhuoneiston kiinteistöt

Kunnalliseen yhdyskuntajätehuoltoon kuuluvalla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erikseen lasi-, muovi-, metalli- ja kartonkipakkausjätteet sekä pienmetalli-, tekstiili-, paperi-, paristo-, akku-, SER-, vaarallinen, puu-, puutarha- ja puistojäte. Edellä mainitut jätelajit tulee toimittaa Lapecon tai tuottajayhteisön järjestämään jätteenkeräykseen (Katso lähin keräyspisteesi: kierratys.info).

Kiinteistö, jota kiinteistöittäinen erilliskeräysvelvoite velvoite ei koske, voi liittyä vapaaehtoisesti Lapecon järjestämään kierrätettävien jätelajien kiinteistöittäiseen kuljetukseen, mikäli se sijaitsee Lapecon keräysalueella tai keräysalueiden välisillä keskeisillä kulkureiteillä. Kuljetuksesta on tällöin sovittava Lapecon kanssa.

Kiinteistö, joka sijaitsee kuntayhtymän määrittelemän keräysalueen tai keräysalueiden välisten keskeisten kulkureittien ulkopuolella, voi halutessaan tilata erilliskerättävien kierrätyskelpoisten jätteiden kiinteistöittäisen kuljetuksen yksityiseltä jätteenkuljetusyritykseltä.

 

 

Rakennus- ja purkujäte

Rakennus- ja purkujäte tulee lajitella jäteasetuksen 26 §:n mukaisiin jätelajeihin hyödyntämisen mahdollistamiseksi.

 Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä erilliskeräys ainakin seuraaville jätelajeille:

 1. betoni, tiili, kivennäislaatat ja keramiikka mahdollisuuksien mukaan lajiteltuina jätelajeittain;
 2. asfaltti;
 3. bitumi ja kattohuopa;
 4. kipsi;
 5. kyllästämätön puu;
 6. metalli;
 7. lasi;
 8. muovi;
 9. paperi ja kartonki;
 10. mineraalivillaeriste;
 11. maa- ja kiviaines.

Lajittelumääräyksistä voi poiketa, jos jätteet kuljetetaan lajittelulaitokseen.

Mahdollisesti syntyvä asbestijäte tulee kerätä tiiviisti suljettaviin, kestäviin ja asbestimerkinnöillä varustettuihin pakkauksiin ja kuljettaa viivytyksettä käsittelyyn erillään muusta jätteestä.

Mikäli rakennus- ja purkujäte on peräisin kotitalouden pienimuotoisesta omatoimisesta rakennus- ja purkutoiminnasta, jätteen haltija on vastuussa lajittelusta ja toimituksesta kuntayhtymän osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Ota yhteyttä