Asukkaita koskevat muutokset

Kiinteistöittäinen erilliskeräysvelvoite

Kiinteistöittäinen erilliskeräysvelvoite koskee taajamien kiinteistöjä, joissa on vähintään 5 asuntoa. Taajamalla tarkoitetaan rakennusryhmittymää, jossa on vähintään 200 asukasta.

Kiinteistöittäinen erilliskeräysvelvoite tarkoittaa, että kiinteistölle on järjestettävä seuraavien jätteiden keräysastiat: biojäte, lasipakkaukset, metallipakkaukset ja pienmetalli, kartonkipakkaukset, muovipakkaukset ja paperi.

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan. Lapin Jätehuolto kuntayhtymä (Lapeco) ei ole vielä osoittanut biojätteen erilliskeräyksen aloittamisaikaa. Siihen asti, kunnes biojätteen erilliskeräys alkaa, kiinteistöt voivat tilata biojätteen keräyksen yksityiseltä jätteenkuljetusyritykseltä, kompostoida biojätteensä tai laittaa ne polttokelpoisen jätteen astiaan.

 

Kiinteistöittäisen keräyksen ulkopuolella olevat kiinteistöt

Kunnalliseen yhdyskuntajätehuoltoon kuuluvalla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erikseen lasi-, muovi-, metalli- ja kartonkipakkausjätteet sekä pienmetalli-, tekstiili-, paperi-, paristo-, akku-, SER-, vaarallinen, puu-, puutarha- ja puistojäte. Edellä mainitut jätelajit tulee toimittaa Lapecon tai tuottajayhteisön järjestämään jätteenkeräykseen.

 

Rakennus- ja purkujäte

Rakennus- ja purkujäte tulee lajitella seuraaviin jätejakeisiin hyödyntämisen mahdollistamiseksi:

 1. betoni, tiili, kivennäislaatat ja keramiikka mahdollisuuksien mukaan lajiteltuina jätelajeittain
 2. asfaltti
 3. bitumi ja kattohuopa
 4. kipsi
 5. kyllästämätön puu
 6. metalli
 7. lasi
 8. muovi
 9. paperi ja kartonki
 10. mineraalivillaeriste
 11. maa- ja kiviaines.

Lajittelumääräyksistä voi poiketa, jos jätteet kuljetetaan lajittelulaitokseen.

Asbestijäte tulee kerätä tiiviisti suljettaviin, kestäviin ja asbestimerkinnöillä varustettuihin pakkauksiin ja kuljettaa viivytyksettä käsittelyyn erillään muusta jätteestä.

Mikäli rakennus- ja purkujäte on peräisin kotitalouden pienimuotoisesta omatoimisesta rakennus- ja purkutoiminnasta, jätteen haltija on vastuussa lajittelusta ja toimituksesta Lapecon osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Ota yhteyttä