Vanhan jätevesijärjestelmän saneeraus

Saneeraus on suunniteltava ammattitaitoisen suunnittelijan toimesta. Tehostettaessa tai uusittaessa vanhaa jätevesijärjestelmää tulee ensin tarkistaa, että suojaetäisyydet talousvesikaivoihin ja pohjaveteen ovat riittävät ja saostussäiliön paikka on oikea.

 

Saostussäiliöiden kunto on tarkastettava muutostyön suunnittelun yhteydessä. Tällöin pestään painepesurilla tyhjennettyjen säiliön seinämät, jotta rakenteiden kunto näkyy selvemmin.

 

Saostussäiliöstä tarkastetaan, että

  1. säiliöt ovat oikeassa paikassa (mm. suojaetäisyydet kaivoon, rantaan, pohjaveteen jne.)
  2. betonisissa saostussäiliöissä (kaivoissa) on ehyet pohjat
  3. säiliöt eivät vuoda sisäänpäin (seurataan jonkin aikaa nouseeko jäteveden pinta tai näkyykö valumia)
  4. säiliöt eivät vuoda ulospäin (onko jätevedenpinta alempana kuin kaivosta lähtevän putken pää)
  5. säiliön kannet ovat tiiviit
  6. säiliön ympärillä oleva maa viettää kaivolta poispäin
  7. säiliöissä on T-haarat (kiintoaineen pidättämiseksi; T-haarat oikean mittaiset)
  8. renkaiden ja läpivientien saumat ovat tiiviit.

 

Maahanimeyttämössä ja maasuodattamossa tulee olla kolme erillistä saostussäiliötä tai kaksi säiliötä, joista jälkimmäinen on jaettu kahteen osaan (kun jätevesi sisältää vesikäymälän jätevesiä). Sakokaivojen tilavuus on suunniteltava tulevaan käyttöön.

Saostussäiliö tulee huoltaa vähintään 10 vuoden kuluttua välein. Jos betonirenkaan seinämä on kulunut kolmanneksen, on rengas vaihdettava. Pienet lohkeamat voidaan korjata laastilla. Betonirenkaiden väliset saumat on tiivistettävä bitumi- tai kumitiivistenauhalla vesitiiviiksi. Kaivojen tulee olla pohjallisia. Betonisia saostussäiliöitä yhdistävät putket on varustettava joustavin lävistysyhtein epätasaisten painumien aiheuttamien rikkoutumien välttämiseksi.

Mahdollinen pohjaveden nosteen vaikutus on otettava huomioon. Saostussäiliö on rakennettava siten, ettei routa pääse rikkomaan sitä. Saostussäiliön tuuletuksesta on huolehdittava, jotta vältyttäisiin hajuhaitoilta. Tuuletus on hoidettava rakennuksen katolle johtavaa tuuletusviemäriä käyttäen. Saostussäiliön eri osien ilmatilojen tulee olla yhteydessä toisiinsa. Ilmayhteys saavutetaan käyttämällä saostussäiliön osastojen yhdistämisessä T-kappaleita.

Kaksiosaisesta saostussäiliöstä voidaan tehdä kolmiosainen jakamalla jälkimmäinen säiliö kahteen osaan, mikäli suunniteltu saostustila näin täyttyy.

Korjattaessa tai saneerattaessa järjestelmää on sille haettava lupa rakennusvalvonnasta.