Jätevesien käsittely

Jos kiinteistö sijaitsee viemärilaitoksen toiminta-alueella, on kiinteistö vesihuoltolain 10 §:n mukaan liitettävä laitoksen viemäriin. Lue lisää kiinteistön liittämisestä laitoksen viemäriin.

Jos kiinteistö sijaitsee viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella, vanhan kiinteistön jätevesijärjestelmän on oltava jätevesiasetuksen mukainen maaliskuuhun 2016 mennessä. Uuden kiinteistön jätevesijärjestelmä on rakennettava heti jätevesiasetuksen vaatimukset täyttäviksi.

Hajajätevesiasetus on muuttunut maaliskuussa 2011. Keskeisimmät muutokset olivat, että siirtymäaika vanhan jätevesijärjestelmän muuttamiseksi jätevesiasetusten mukaiseksi piteni 15.3.2016. Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011)

Myös uudessa ympäristönsuojelulaissa (527/2014) on oma lukunsa jätevesien käsittelystä ja johtamisesta viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.
Lue lisää ympäristönsuojelulaista.

Lue lisää viemärilaitoksen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen ohjeistuksesta.

Kunnassa toimivia alan yrityksiä voit etsiä mm. Kittilän palveluhakemistosta esimerkiksi hakusanoilla jätevesi, jätevesijärjestelmät, lvi.