Konserniohje

Omistajaohjauksen periaatteiden mukaan laaditulla Konserniohjeella huolehditaan Kittilä-konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjauksesta kunnan tavoitteiden mukaisesti (KL § 47). Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kunnan yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan toteutumiseen.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kittilän kunnan konserniohjeen 26.3.2018 § 23, voimaantulo 1.6.2018.