Tekninen osasto

Teknisen toimen tehtävänä on järjestää turvalliset ja viihtyisät yhdyskuntatekniset palvelut sekä kunnan tarvitsemat toimitilat taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti, edistää luontaisen ja rakennetun ympäristön monimuotoisuuden, viihtyvyyden ja hyvän rakentamistavan säilymistä.

 

Tekninen osasto vastaa seuraavista tehtävistä:

  1. Yleis- ja asemakaavoituksen sisältävästä maankäytön suunnittelusta,
  2. kunnan maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta ja hoidosta sekä vesihuollon kehittämisestä,
  3. toimitilojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta,
  4. kunnalle lainsäädännössä osoitetuista yksityistielainsäädännön viranomaistehtävistä,
  5. rakentamisen ja muiden ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden valvonnasta sekä
  6. ympäristösuojelun valvonnasta ja edistämisestä.

 

Teknisen osaston toiminnot:

Ota yhteyttä